• Grant dr Zięby
  Grant dr Zięby

   


  Od dawna zazdrościłem naukowcom z krajów,
  gdzie na naukę wydaje się więcej niż u nas,
  że mają środki na wieloletnie programy badawcze.

  Teraz dzięki grantowi NCN wreszcie będę mógł
  dowiedzieć się, jak w okresie kilku lat zmienia się
  poczucie sensu życia ludzi, którzy przeżyli
  traumatyczne wydarzenia...

  dr Mariusz Zięba
  kierownik projektu
  prodziekan ds. dydaktyki SWPS w Poznaniu

  więcej informacji >>

 • Grant prof. Zalewskej
  Grant prof. Zalewskej

   

   

  W ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki 
  OPUS 6, prof. Anna M. Zalewska z zespołem
  naukowców z poznańskiego wydziału SWPS
  i doktorantami SWPS w Warszawie, 
  zrealizuje projekt na ponad 1 mln zł

  Zgłoszona inicjatywa otrzymała 
  największe dofinansowanie w naukach
  humanistycznych, społecznych i o sztuce 
  spośród wszystkich zgłoszonych w tej kategorii.

  więcej informacji >>

 • Najlepsza psychologia
  Najlepsza psychologia

   

   

  Jedna z trzech najlepszych
  psychologii w Polsce

  Psychologia w Poznaniu to: nowoczesne programy
  studiów, ciekawe projekty badawcze,
  zajęcia z praktykami, specjalności z zakresu
  psychologii klinicznej i zdrowia,
  psychologii marketingu i reklamy,
  zarządzania i coachingu.

  studia I stopnia >>
  studia jednolite magisterskie >>

   

   

Facebook

Facebook

YouTube

Flickr

Newsletter SWPS