• Grant dr Zięby
  Grant dr Zięby

   


  Od dawna zazdrościłem naukowcom z krajów,
  gdzie na naukę wydaje się więcej niż u nas,
  że mają środki na wieloletnie programy badawcze.

  Teraz dzięki grantowi NCN wreszcie będę mógł
  dowiedzieć się, jak w okresie kilku lat zmienia się
  poczucie sensu życia ludzi, którzy przeżyli
  traumatyczne wydarzenia...

  dr Mariusz Zięba
  kierownik projektu
  prodziekan ds. dydaktyki SWPS w Poznaniu

  więcej informacji >>

 • Najlepsza psychologia
  Najlepsza psychologia

   

   

  Jedna z trzech najlepszych
  psychologii w Polsce

  Psychologia w Poznaniu to: nowoczesne programy
  studiów, ciekawe projekty badawcze,
  zajęcia z praktykami, specjalności z zakresu
  psychologii klinicznej i zdrowia,
  psychologii marketingu i reklamy,
  zarządzania i coachingu.

  studia I stopnia >>
  studia jednolite magisterskie >>

   

   

 • Psychologia dla magistrów
  Psychologia dla magistrów

   

   

   

  Intensywny tok nauczania, dyplom magistra
  w 6-7 semestrów, studia dostosowane
  do indywidualnych zainteresowań zawodowych,
  swobodny wybór specjalności,
  – unikatowa oferta dla osób z wyższym wykształceniem.

   

  więcej informacji >>

   

   

 • Studia podyplomowe
  Studia podyplomowe

   

   

   

  Wystarczy rok, by podnieść swoje kwalifikacje,
  uzupełnić wiedzę z danej dziedziny,
  zdobyć praktyczne umiejętności
  i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

   

  Zapraszamy na studia podyplomowe >>

Facebook

Facebook

YouTube

Flickr

Newsletter SWPS