• Kultura w działaniu
  Kultura w działaniu

     Najlepsze studia 
  kulturoznawcze
  w Polsce

  - wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  Program studiów koncentruje się na umiejętnościach
  praktycznych, łącząc wiedzę z zakresu zarządzania,
  marketingu, polityki kulturalnej i przemysłu kreatywnego...

  studia I stopnia >>

 • Milion prawo
  Milion prawo

   

   

  Wydział Prawa i Nauk Społecznych
  otrzymał 1 milion złotych nagrody
  za najlepszy program studiów prawniczych
  zgłoszonych do konkursu MNiSW.

   

  studia jednolite magisterskie >>
  studia dla magistrów i licencjatów >>

 • Najlepsza psychologia
  Najlepsza psychologia

   

   

  Jedna z trzech najlepszych
  psychologii w Polsce

  Wraz z dwoma największymi uniwersytetami,
  SWPS otwiera listę najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju.

  więcej o rankingu >>

   

 • Anglistyka
  Anglistyka

   

  Najlepsze niepubliczne studia
  filologiczne w Polsce
  wg Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” 2014

  Filologia angielska w SWPS to:
  wysoki poziom kształcenia, intensywna nauka
  drugiego języka, nauczanie z wykorzystaniem
  nowoczesnych technologii, profesjonalne kabiny
  tłumaczeniowe, wybitni specjaliści i ciekawe projekty,
  grono wykwalifikowanych native speakers, ciekawe
  specjalizacje do wyboru...

  studia I stopnia >>
  studia II stopnia >>

   
 • Kulturoznawstwo i komunikacja społeczna
  Kulturoznawstwo i komunikacja społeczna

   


  Najlepsze studia 
  kulturoznawcze
  w Polsce

  - wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  Do wyboru dwie specjalizacje:
  „W laboratoriach współczesnej
  kultury artystycznej” oraz „Kultura 2.0”,
  a także specjalność dziennikarska.

  Studia przygotowują do pracy w sektorze
  kreatywnym, mediach, instytucjach kultury,
  strukturach Unii Europejskiej, serwisach
  internetowych...

  studia II stopnia >>

 • Studia azjatyckie
  Studia azjatyckie

   

   

  Intensywne kontakty gospodarcze z krajami
  Dalekiego Wschodu generują nowe wyzwania
  na europejskim rynku pracy.

  Studia azjatyckie w SWPS to
  jedyny kierunek w Polsce kształcący
  specjalistów ds. współpracy
  z krajami Azji Wschodniej
  .

  Studia mają wymiar praktyczny. Studenci
  doskonalą kompetencje językowe,
  kulturowe oraz biznesowe.

  studia I stopnia >>

 • Iberystyka
  Iberystyka

   

   

  Język, historia, literatura oraz kultura
  Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej w 3 lub 4 lata.

  Studenci prócz umiejętności językowych,
  zdobywają wiedzę z zakresu translatoryki.

  Kadrę tworzą wybitni specjaliści językoznawstwa
  i kultury oraz rodzimi użytkownicy języka
  hiszpańskiego z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

  studia I stopnia >>

 • Italianistyka
  Italianistyka

   

   

  Jedyna italianistyka wśród uczelni
  niepublicznych w Warszawie.

  Kierunek skoncentrowany na praktycznym
  wymiarze komunikacji językowej.
  Dostarcza wiedzy z zakresu historii, kultury
  i aktualnego życia społecznego Włoch.

  Kadrę stanowią wybitni naukowcy,
  italianiści oraz rodowici Włosi.

  studia I stopnia >>

 • Filologia norweska
  Filologia norweska

   

   

  Intensywna nauka języka norweskiego
  oraz bierna znajomość języków
  duńskiego i szwedzkiego
  .

  Zajęcia prowadzą cenieni skandynawiści,
  lektorzy, badacze oraz profesorowie skandynawscy.

  Studenci mają do wybory dwie specjalizacje:
  tłumaczeniową oraz studia regionalne.

  studia I stopnia >>

 • Filologia szwedzka
  Filologia szwedzka

   

   

  Intensywna nauka języka szwedzkiego
  oraz bierna znajomość języków
  duńskiego i norweskiego

  Zajęcia prowadzą cenieni skandynawiści,
  lektorzy, badacze oraz profesorowie skandynawscy.

  Jakość kształcenia w SWPS poświadcza
  akredytacja Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie.

  studia I stopnia >>

 • Diamentowy grant - Ola kołodziej
  Diamentowy grant - Ola kołodziej

   

  Reprezentująca Wydział Psychologii
  Aleksandra Kołodziej została laureatką
  konkursu „Diamentowy Grant".

  Tym samym znalazła się w gronie 86 najlepszych
  studentów, którzy w tym roku otrzymają z MNiSW
  wparcie finansowe na prowadzenie własnych
  badań naukowych.

   

  więcej informacji >>

 • Prawo w biznesie
  Prawo w biznesie  Przygotowujemy do prawnej
  obsługi biznesu,
  kształcimy
  kompetencje menedżerskie,

  stawiamy na praktykę.

   

  studia I stopnia >>

Facebook

Facebook

YouTube

Flickr

Newsletter SWPS