logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO-Agata-Jastrzebowska-Tyczkowska

dr

Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

Wydział Psychologii w Warszawie
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog.

W latach 2011-2015 zajmowała się na Uniwersytecie SWPS monitoringiem losów zawodowych absolwentów. W latach 2015-2016 współpracowała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy projekcie monitoringu centralnego - ogólnopolskiego badania karier absolwentów w oparciu o dane ZUS. Obecnie na uczelni pełni funkcję pełnomocnika Dziekana Wydziału Psychologii w Warszawie ds. absolwentów oraz eksperta Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich ds. monitoringu, ewaluacji oraz absolwentów. Jest również redaktorem Prac o Młodych, czasopisma online, wydawanego przez Młodzi w Centrum Lab.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej oraz statystyki.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Zadowolenie z pracy
  • Kompetencje miękkie
  • Praca a życie osobiste
  • Absolwenci

Informacje prasowe