hr award color

logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Agnieszka Kuszewska

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Agnieszka Kuszewska

Profesor w Instytucie Nauk Społecznych 
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

Dla mediów:

Profil naukowy

Specjalistka ds. stosunków międzynarodowych. Przedmiotem jej badań są geostrategiczne, polityczne, społeczne i gospodarcze problemy Azji Południowej, szczególnie Indii i Pakistanu. Zajmuje się współczesnymi konfliktami międzynarodowymi, bezpieczeństwem, prawami człowieka, zwłaszcza w kontekście konfliktu kaszmirskiego. Prowadzi regularne badania terenowe w regionie, głównie w Pakistanie. Wykładała na uniwersytetach w Lahore, Islamabadzie i Fajsalabadzie.

Ekspert ds. Indii i Pakistanu w think tanku Centrum Studiów Polska-Azja. Należy do zarządu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz European Association for South Asian Studies. Autorka licznych publikacji dotyczących ww. zagadnień, w tym trzech monografii: „Indyjsko-pakistański konflikt o Kaszmir (2010), pierwsza na polskim rynku publikacja poświęcona konfliktowi kaszmirskiemu wraz z autorskim tłumaczeniem dokumentów związanych z jego przebiegiem; Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo (2013); Zrozumieć Pakistan. Radykalizacja, terroryzm i inne wyzwania (2015). Należy do Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego „Journal of the Research Society of Pakistan”, poświęconego historii Pakistanu, wpływom kultury muzułmańskiej oraz społecznym i politycznym aspektom relacji międzynarodowych w obrębie Azji Południowej.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu współczesnych konfliktów międzynarodowych i bezpieczeństwa, współczesnych systemów politycznych, specyfiki świata muzułmańskiego i relacji państw muzułmańskich z państwami zachodnimi, autorski wykład o Azji Południowej w stosunkach międzynarodowych wraz z elementami historii tego regionu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Konflikty międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo regionalne i globalne
  • Prawa człowieka
  • Indie, Pakistan, Chiny

Informacje prasowe