logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Agnieszka Popławska-Boruc
Sopot
Psychologia
Wydział Psychologii w Sopocie , Zakład Psychologii Organizacji i Marketingu
Instytut Psychologii ,
BIO Agnieszka poplawska3

dr

Agnieszka Popławska

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Sopocie
prodziekan ds. studenckich
kierownik Zakładu Psychologii Organizacji i Marketingu

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog organizacji i zarządzania. Ukończyła także studia magisterskie z ekonomii, specjalność marketing. W pracy badawczej koncentruje się na obszarze psychologii marketingu. Interesują ją zwłaszcza różnice indywidualne w przetwarzaniu treści reklamowych – na przykład zjawisko wielozadaniowości medialnej. Zajmuje się także psychologią poznawczą, prowadzi badania nad uczeniem utajonym.

Uczestniczyła w różnych projektach doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu dla trójmiejskich firm. Współpracowała również z Politechniką Gdańską w ramach projektu Centrum Doskonałości NIWA oraz Most Wiedzy jako ekspert z dziedziny promocji i komunikacji. Kierowała także projektem realizowanym wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy, w ramach którego powstał Pomorski Ośrodek Kompetencji w Gdańsku zajmujący się diagnozą kompetencji osób bezrobotnych.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dotyczące planowania kariery zawodowej, a także psychologii organizacji i marketingu.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • psychologia marketingu
  • różnice indywidualne w przetwarzaniu treści reklamowych
  • psychologia poznawcza
  • planowanie kariery zawodowejPowiązane materiały na stronie uczelni