logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
czarne

dr

Agnieszka Wiltos

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
asystent w Zakładzie Iberystyki i Italianistyki

Dla mediów

Profil naukowy

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, ukończyła studia magisterskie w zakresie iberystyki, filologii klasycznej oraz prawa. Interesuje się głównie pragmalingwistyką, juryslingwistyką, zagadnieniami modalności oraz składnią języka hiszpańskiego.

Jest autorką licznych artykułów naukowych z zakresu językoznawstwa oraz prawa. Wraz z prof. Jadwigą Linde-Usiekniewicz jest autorką monografii „Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego. Podstawowe problemy. Część II. Składnia”.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka hiszpańskiego, gramatyki praktycznej oraz składni języka hiszpańskiego.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Autyzm
  • Arteterapia
  • Komunikacja wizualna
  • Terapeutyczne zastosowanie narracji i obrazu

Informacje prasowe