logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Program Innowacje Społeczne w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspiera projekty zorientowane na poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje rzeczywista potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych. – Projekt Interwencja Edukacyjna „Bliżej” zakłada stworzenie i wdrożenie w szkołach gimnazjalnych programu w formie scenariuszy lekcji wychowawczych, którego zadaniem będzie zmniejszenie gotowości do wykluczania jednostek z grupy rówieśniczej – mówi dr Małgorzata Wójcik, Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach, kierownik projektu.

SWPS Katowice otrzymało 200 tys. złotych dofinansowania na przygotowanie programu interwencji niwelujących rówieśniczą dyskryminację wśród uczniów pierwszych klas gimnazjum. W części badawczej projektu planowana jest realizacja trzech etapów. Najpierw badanie jakościowe nauczycieli, pedagogów i gimnazjalistów, które będzie miało na celu uzyskanie danych dotyczących zjawiska wykluczenia w szkole gimnazjalnej.

Następny krok to opracowanie scenariuszy i na końcu przeprowadzenie eksperymentu, który zweryfikuje wpływ zastosowanej interwencji na dystans społeczny deklarowany przez uczniów. – W części pilotażowej projektu musimy pozyskać 30 nauczycieli chętnych do przeprowadzenia interwencji w swoich placówkach oraz nauczycieli z minimum 16 szkół, które będą gotowe wdrożyć interwencje w przyszłości – wyjaśnia Wójcik. Nauczyciele zostaną przygotowani do samodzielnego przeprowadzenia pilotażowej interwencji. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie szkolenia w środowiskach odpowiedzialnych za realizację programów wychowawczych w szkołach.

Ostatnim zadaniem fazy pilotażowej będzie opracowanie i dystrybucja publikacji dydaktycznej umożliwiającej nauczycielom samodzielne przeprowadzenie interwencji edukacyjnej.

Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju Społecznego Demos oraz Metrum Warsztaty i Doradztwo Psychologiczne.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio