logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Najnowsza publikacja autorstwa Łukasza Biskupskiego, kulturoznawcy i filmoznawcy SWPS zatytułowana „Miasto atrakcji. Narodziny Kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku” zawiera rekonstrukcję systemu rozrywkowego miasta. Autor prześledził rozwój kina na obszarze Łodzi na przełomie XIX i XX wieku. – Przyglądając się historii „miasta atrakcji” możemy lepiej zrozumieć rolę masowej komercyjnej rozrywki w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego na peryferiach Europy – wyjaśnia Łukasz Biskupski.

Kinematografy, jedne z najważniejszych miejskich przestrzeni konsumpcji, regularnie dostarczały najbardziej atrakcyjnych i stosunkowo przystępnych finansowo produktów kulturalnych. Stanowiły „atrybut nowoczesności" i wprowadzały nową technologię prezentowaną podczas salonów osobliwości czy w teatrach variété. Dopiero później wyłoniło się kino jako osobny segment branży rozrywkowej, z własnymi miejscami prezentacji i własną publiczność przyzwyczajoną do regularnych powrotów do kin w ramach praktyki, którą, za ówczesną prasą, można nazwać „kinomanią".

– Kinomania jako praktyka kulturalna umożliwiała udział w wyobrażonym stylu życia mieszkańców zachodnich metropolii, a filmy dostarczały wiedzy, jak być nowoczesnym. Kosmopolityczny charakter ówczesnej kinematografii pozwalał na stworzenie jednolitej, zhomogenizowanej publiczności, której liczebność wynikała z ogólnej zdolności społeczeństwa do uczestnictwa w praktykach konsumpcyjnych, odzwierciedlając tym samym właściwości peryferyjnej modernizacji – podkreśla autor.

Łukasz Biskupski, kulturoznawca i filmoznawca, doktorant w Instytucie Kulturoznawstwa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się dawną i współczesną kulturą wizualną. Publikacja wydana przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z SWPS jest dostępna do bezpłatnego pobrania pod linkiem: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/2473?show=full.

Więcej informacji na blogu: www.miasto-atrakcji.edu.pl.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio