logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Po raz pierwszy Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych wyłonił absolutną czołówkę, przyznając najbardziej prestiżowym jednostkom naukowym najwyższą kategorię „A+”. Naukowcy, wchodzący w skład Komitetu, oceniali: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej. Jednostki naukowe wyróżnione kategorią A+ stanowią zdaniem minister, prof. Barbary Kudryckiej „elitę i wizytówkę polskiej nauki”.

Wrocławski Wydział znalazł się na 1. miejscu w grupie nauk społecznych pokonując 92 ośrodki badawcze, w tym pochodzące z najbardziej znanych ośrodków uniwersyteckich. – To wielkie osiągnięcie, które świadczy o tym, że należymy do ścisłej elity nauki polskiej. Było ono możliwe dzięki temu, że nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni publikują wyniki swoich badań w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych na świecie oraz zdobywają krajowe i międzynarodowe granty badawcze – wyjaśnia prof. Tomasz Zaleśkiewicz, dziekan Wydziału.

Wydział Psychologii SWPS w Warszawie otrzymał najwięcej punktów wśród wszystkich jednostek naukowych w obszarze nauk społecznych w kategorii „A”. – Jest to bardzo dobry wynik, który stawia nas w czołówce uczelni. Kolejny raz otrzymaliśmy tak wysokie oceny. Cieszymy się, że nasza pozycja jest ustabilizowana – mówi prof. Ewa Trzebińska, prorektor ds. dydaktyki SWPS, dziekan Wydziału Psychologii.

Kolejnym sukcesem SWPS, świadczącym o rozwoju potencjału badawczego uczelni jest wysokie miejsce Wydziału Kulturoznawstwa i Filologii, który uzyskał kategorię „B” i był najwyżej ocenioną jednostką naukową pochodzącą z niepublicznej uczelni. Wydział Prawa i Nauk Społecznych również uzyskał kategorię „B”. W grupie nauk prawnych, tylko jedna uczelnia niepubliczna była oceniona wyżej.

– Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy uczelnią wyjątkową – nasi studenci uczą się od najlepszej w Polsce kadry naukowej i wspierani są przez doskonałą kadrę administracyjną. Pokazaliśmy ponownie, że w rankingach biorących pod uwagę obiektywne i mierzalne kryteria wypadamy bardzo dobrze lub doskonale – podkreśla dr hab. Roman Cieślak, prof. SWPS, prorektor ds. nauki.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio