logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Media wersja betaJak korzystamy ze środków masowego przekazu i do czego są nam potrzebne? Jak zmienia się podejście do filmu z perspektywy widza-gracza? W książce „Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu”, będącej podsumowaniem prowadzonych w ostatnich latach projektów badawczych dr. Mirosława Filiciaka z SWPS, autor porusza problem gwałtownych zmian technologicznych w massmediach, przekraczania granic i ewolucji codziennych praktyk odbiorców. – Medialny ekosystem rozrasta się równocześnie w wielu kierunkach, te same treści oglądamy na różne sposoby z użyciem różnych urządzeń. Zmieniają się kulturowe hierarchie i otoczenie kluczowych mediów drugiej połowy XX wieku – filmu i telewizji. Analiza tych zjawisk prowadzi nas też w stronę rewizji podstawowych założeń historii filmu czy badań mediów w ogóle. Tym tematom poświęciłem swoją książkę – mówi dr Mirosław Filiciak.

– Odwołuję się tu do badań nad audiowizualnością, Nowej Historii Filmu czy koncepcji nieformalnej ekonomii mediów. Zastanawiam się też nad ukrytymi motywacjami badaczy mediów i ich związkami z podmiotami komercyjnymi – opowiada dr Mirosław Filiciak. – W książce znajdują się też pozornie „niemedialne” fragmenty, jak choćby relacja z wizyty w parku tematycznym, który traktuję jako metaforę współczesnych przemysłów kultury – dodaje.

Dr Mirosław Filiciak, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa SWPS, jest redaktorem kwartalnika „Kultura popularna” i współtwórcą raportów „Młodzi i media”, „Obiegi kultury” oraz „Tajni kulturalni”, które poruszają problemy związane z wpływem nowych technologii komunikowania na kulturę i praktyki społeczne.

Publikacja została wydana w czerwcu 2013 roku, nakładem gdańskiego wydawnictwa naukowego Katedra przy współpracy i pod patronatem SWPS.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio