logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Dobiega końca semestralny kurs, który już siódmy rok jest realizowany przez psychologów międzykulturowych w SWPS dla studentów przyjeżdżających na uczelnię w ramach programu Erasmus. To istny przewodnik dla obcokrajowców po naszej kulturze. Z jaką wiedzą na temat Polski i Polaków studenci z zagranicy wracają do swoich krajów?

Biblioteka SWPS– Podczas zajęć, których program obejmuje 16 spotkań, przybliżamy studentom z zagranicy najważniejsze kwestie, których znajomość jest kluczem do rozumienia Polaków. Zaczynamy od tego, jak wygląda życie akademickie w Polsce i jak funkcjonować na polskiej uczelni, a następnie wspólnie odkrywamy Warszawę, jej dwa brzegi, paradoksy obecne w stolicy czy architekturę miasta. Potem przechodzimy do tematów związanych z historią, kulturą i religią – mówi profesor Paweł Boski, kierownik Katedry Psychologii Międzykulturowej w SWPS.

W semestrze zimowym w kursie uczestniczyło ok. 30 studentów Erasmusa – z Hiszpanii, Czech, Turcji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rumuni, Niemiec. Dowiedzieli się o tym, jakie dania serwuje tradycyjna polska kuchnia, na czym polega polska gościnność i dlaczego Polacy tak rzadko wychodzą do restauracji. Poznali „szczęśliwe, zabawne i smutne epizody w życiu Kowalskiego”, czyli codzienność z czasów PRL. Wspólnie z prowadzącymi zgłębili fenomen polskiego katolicyzmu, jego różne twarze oraz święta, które obchodzimy. Wzięli udział w prezentacji polskiego systemu politycznego, historii współczesnej, ale także trendów w sztuce i polskiej kinematografii. Dowiedzieli się także, czym charakteryzuje się polska mentalność i co kryje się za typowym dla Polaków sformułowaniem: „jakoś to będzie”.

Zdaniem profesora Boskiego poznanie nowego kraju, jego mieszkańców i kultury jest równie istotnym, a może nawet ważniejszym aspektem wymiany międzynarodowej, niż nauka, a program kursu „Understanding Poland” łączy te elementy w spójną całość. – Z moich doświadczeń na uczelniach europejskich i polskich wynika, iż nie oferują one studentom z zagranicy podobnych zajęć. W poznawaniu nowej kultury są zwykle zdani tylko na siebie – uzupełnia Boski i powołuje się na dane FRSE według których w roku akademickim 2010/2011 w Polsce w ramach programu Erasmus studiowało około 7300 studentów, z których aż 25% na warszawskich uczelniach. Kolejny kurs dla studentów Erasmusa w SWPS startuje w lutym.

Więcej informacji: www.swps.pl.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio