logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Studenci SWPS z Warszawy, Wrocławia, Sopotu, Katowic i Poznania oraz kandydaci, którzy zdecydują się na studia na kierunku psychologia w SWPS, mają szansę na uzyskanie podwójnego dyplomu ukończenia studiów. Uczelnia po raz kolejny otrzymała bowiem fundusze na realizację transatlantyckiego programu studiów na kierunku psychologia. Wniosek przygotowany przez naukowców z SWPS we współpracy z California State University Stanislaus i Bangor University jest jednym z 9 projektów w obszarze łączonych programów edukacyjnych, które otrzymały finansowanie w 2010 r. 

– Program transatlantyckich studiów magisterskich koncentruje się na zagadnieniach z dziedziny psychologii behawioralnej. O stypendium mogą się ubiegać studenci II roku psychologii zainteresowani tą tematyką i wyróżniający się osiągnięciami naukowymi – wyjaśnia dr Monika Suchowierska, prodziekan Wydziału Psychologii SWPS i koordynator programu. – W sumie do 2014 r. przeprowadzimy 3 rekrutacje, w ramach których wybierzemy 12 najlepszych studentów. Nasi stypendyści spędzą 2 semestry na California State University Stanislaus i semestr na Bangor University. Absolwenci SWPS, którzy skorzystają z programu uzyskają tytuł „MA in Psychology” oraz dyplom SWPS – dodaje dr Suchowierska.

To kolejny program edukacyjny realizowany przez SWPS z funduszy Atlantis. W latach 2006-2010 we współpracy z Marshall University i University of Debrecen uczelnia zrealizowała program studiów I stopnia. Skorzystało z niego 46 studentów z trzech krajów, w tym 11 z Polski. Od 2009 r. SWPS jest zaangażowana w projekt w ramach Exellence in Mobility, w ramach którego 12 studentów SWPS otrzyma dyplom z międzynarodowym certyfikatem.

ATLANTIS (Actions for Transatlantic Links and Academic Networks in Training and Integrated Studies)to projekt skierowany do uczelni w Unii Europejskiej i USA, którego celem jest inicjowanie i wspieranie międzyuczelnianej współpracy transatlantyckiej poprzez tworzenie łączonych lub podwójnych programów edukacyjnych. Program obejmuje 3 obszary działań: studia transatlantyckie (programy studiów I lub II stopnia, w ramach których studenci spędzają 2 semestry studiów po drugiej stronie Atlantyku), Exellence in Mobility (program analogiczny do programu ERASMUS, tyle że wymiana jest pomiędzy uczelniami europejskimi i północno-amerykańskimi) oraz Policy Oriented Actions (środki w ramach polityki). W 2010 r. o finansowanie z programu Atlantis walczyło 75 projektów. Fundusze z UE i USA otrzymało 26 z nich, w tym 9 programów studiów transatlantyckich, 10 programów wymiany studenckiej oraz 7 programów POA.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio