logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Trwa rekrutacja na grafikę we wrocławskim wydziale SWPS. Studenci wyłonieni w toku tegorocznej rekrutacji mają gwarancję czesnego w wysokości 160 zł miesięcznie, przez cały trzyletni cykl kształcenia. Kierunek jest współfinansowany ze środków UE w ramach projektu unijnego 4.1.1. POKL „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”.

– Zainteresowani kandydaci mają czas do 20 czerwca. Rekrutacja na grafikę przebiega bowiem dwuetapowo – informuje Natalia Osica, rzecznik prasowy SWPS. – W pierwszym, oprócz wypełnienia formularza rekrutacyjnego, należy złożyć dwa projekty graficzny i tekstowy. Etap drugi ma formę rozmowy na temat wykonanych zadań.

Studia I stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, oferują dwie specjalności – reklamę i design oraz komunikację wizualną. W programie tej pierwszej m.in. projektowanie komunikacji, realizacja krótkich form filmowych, neuropsychologia reklamy, psychologia reklamy, reklama – doradztwo, kreacja, planowanie strategiczne, design informacji, design grafiki, typografia/layout, historia design, communication design. Dla studentów, którzy zdecydują się na komunikację wizualną przygotowano przedmioty z zakresu komunikacji społecznej, projektowania komunikacji, corporate design, web design i zarządzania projektem.

Zajęcia będą się odbywały w specjalistycznych pracowniach, w tym plastycznej i neuropsychologicznej, oraz w studio fotograficznym i pracowniach komputerowych opartych na trzech platformach – Apple, Linux i Windows.

Więcej informacji oraz formularz rekrutacyjny: www.swps.pl, zakładka Wrocław.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio