logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

 


Finansowanie przyznano 3 projektom badawczym własnym, 5 promotorskim oraz 1 habilitacyjnemu. Poniżej lista nagrodzonych projektów:

Psychologia

  • Nastrój: jego regulacja i funkcja informacyjna. Podejście procesualno-różnicowe (prof. dr hab. Magdalena Marszał Wiśniewska)
  • Wpływ wsparcia społecznego i przekonań o własnej skuteczności na adaptację w kontekście stresu w pracy i wtórnej ekspozycji na traumę (dr Roman Cieślak)
  • Psychologia zachowań finansowych w kontekście teorii opanowania trwogi (dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz)
  • Bezrobocie i odpowiedzialność: przyczyny i konsekwencje różnych sposobów radzenia sobie w sytuacji braku pracy (dr Sylwiusz Retowski)
  • Transsytuacyjna spójność tłumienia i wyolbrzymiania bodźców emocjonalnych negatywnych i pozytywnych (prof. dr hab. Andrzej Eliasz (mgr Angelika Kleszczewska-Albińska)
  • Kulturowe i osobowościowe czynniki warunkujące harmonijne lub konfliktowe zachowania organizacyjne. Chińczycy i Europejczycy w międzykulturowym środowisku pracy (prof. dr hab. Paweł Boski, mgr Karolina Mazurowska)
  • Wpływ starzenia się i obniżonego nastroju na funkcjonowanie pamięci prospektywnej (prof. dr hab. Grzegorz Sędek, mgr Rafał Albiński)
  • Aktywne Ja – wpływ nastroju na funkcjonowanie poznawcze i uległość wobec perswazji (prof. dr hab Grzegorz Sędek, mgr Adela Desowska)


Socjologia i nauki polityczne

  • Wizje narodu wśród macedońskich elit politycznych w kontekście kultury popularnej i życia codziennego. Kulturoznawcza interpretacja dyskursu narodowościowego (prof. dr hab. Wojciech Burszta, mgr Piotr Majewski)

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio