logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

CHI 2013 (ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems) jest najważniejszą konferencją na temat interakcji człowieka z komputerem (human-computer interaction). W ciągu czterech dni będzie można wysłuchać wystąpień specjalistów z wielu uczelni o światowej renomie m.in. Carnegie Mellon, Harvard, Stanford, Oxford, Princeton, Instytut Maxa Plancka oraz wszystkich liczących się firm z branży IT takich jak Facebook, NASA, Google, Microsoft, IBM, Intel, HP, Xerox, Nokia, Samsung, Sony. Konferencja jest interdyscyplinarną platformą wymiany doświadczeń specjalistów z ponad 60 krajów, zajmujących się designem, zarządzaniem, inżynierią, user experience, sztuką, projektowaniem dla dzieci i służby zdrowia oraz zrównoważonym rozwojem. Temat przewodni spotkania, które odbędzie się w dniach 27 kwietnia-2 maja w Paryżu, to „Changing perspectives”.

Dr Agnieszka Szóstek, Olga Górnicka i Joanna Kwiatkowska przedstawią case study na podstawie badań przeprowadzonych dla operatora telefonii komórkowej Play, mających na celu poznanie potrzeb dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Badania te pokazały istotne różnice między potrzebami dzieci w wieku 7-8 i 9-10 oraz ich rodziców. Najważniejszymi wyszczególnionymi grupami okazały się potrzeby bezpieczeństwa, rozrywki i komunikacji. Wyniki badań i warsztatów zostaną wykorzystane do tworzenia usług i produktów bardziej zorientowanych na użytkownika.

– Tematy poruszane podczas konferencji pozostają w kręgu żywego zainteresowania psychologii – mówi Olga Górnicka, studentka SWPS. – Będą dotyczyć emocji, uczenia się, multimodalności, wykonywania gestów, podejmowania decyzji, wpływu społecznego, kreatywności, wpływu estetyki na eksplorację, wpływu wzbogaconej rzeczywistości na percepcję i wielu innych. W SWPS od dawna prowadzone są zajęcia przygotowujące psychologów do zajmowania się tematyką HCI. Można się na nich nauczyć zarówno metodologii badań, jak i metod projektowania pozwalających podejmować wyzwania stawiane przez współczesną naukę i biznes – dodaje.

Projektowania innowacyjnych, estetycznych i łatwych w użyciu produktów interaktywnych można nauczyć się na wydziale psychologii w SWPS w Warszawie na specjalności „Projektowanie interakcji człowiek-technologia” oraz „Communication design” (projektowanie komunikacji) w poznańskiej School of Form.

– Od ponad 10 lat w SWPS uczymy studentów psychologii, jak duży potencjał ma ta dziedzina w zastosowaniu do projektowania technologii zorientowanej na człowieka. Takie podejście przełożyło się na wiele sukcesów biznesowych naszych absolwentów. Cieszę się, że za sukcesami w biznesie podążają sukcesy naukowe. Niewątpliwie takim sukcesem jest reprezentowanie SWPS na CHI 2013 – mówi Wiesław Bartkowski, kierownik specjalności „Projektowanie interakcji człowiek-technologia”.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio