logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Na dzisiejszym rynku pracy potrzebni są humaniści, którzy myślą o człowieku i jego otoczeniu z szerokiej perspektywy. Dzięki takiemu podejściu do nauczania SWPS, jako jedyna uczelnia niepubliczna, została wyróżniona w obszarze kształcenia w naukach społecznych i filologii obcej plasując się na 6. miejscu rankingu wśród wszystkich uczelni wyższych. Przebadano 500 największych polskich firm, których przedstawiciele odpowiedzieli na pytanie, jakich specjalistów najbardziej potrzebują i absolwentów jakich uczelni cenią najwyżej. – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to jedna z najbardziej cenionych przez pracodawców uczelni niepublicznych – piszą autorzy raportu.

W rankingu 50 szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców, SWPS jako druga najlepsza niepubliczna uczelnia w Polsce znalazła się na 28. miejscu. – Zdecydowana większość badanych firm to organizacje przemysłowe. Stąd zapewne nadreprezentacja kierunków i uczelni technicznych w końcowych wynikach – piszą autorzy rankingu Wprost. – Niedoreprezentowane są kierunki humanistyczne, nauki społeczne, niemal nieobecne uniwersytety przyrodnicze i szkoły rolnicze. Umknęły nam także szkoły artystyczne i medyczne.

Najważniejszym kryterium tegorocznego rankingu było postawienie na współpracę uczelni z biznesem. – W SWPS mamy świadomość potrzeb pracodawców względem absolwentów, wiemy jakich kompetencji, poza merytorycznymi, oczekują m.in. proaktywności, innowacyjności, rozwiązywania problemów, efektywnej komunikacji, pracy zespołowej oraz nastawienia na ciągły rozwój i elastyczności. By umożliwiać rozwój tych kompetencji angażujemy przedstawicieli biznesu do prowadzenia zajęć np. z zakresu przedsiębiorczości. Doświadczeni praktycy uczą naszych studentów co jest najważniejsze w tworzeniu i zarządzaniu firmą, by odnieść długofalowy sukces jako przedsiębiorca lub by być wyróżniającym się pracownikiem w firmie – mówi Mira Zdanowicz, dyrektor ds. projektów biznesowych w SWPS. – Poprzez te działania chcemy zwiększać konkurencyjność naszych absolwentów i lepiej przygotować ich do efektywnego wejścia na rynek pracy. Nasze relacje z biznesem są dwustronnie korzystne – nie tylko my, jako uczelnia, czerpiemy z doświadczeń praktyków. We współpracy z biznesem realizujemy np. badania społeczne, marketingowe, projekty doradcze i szkoleniowe wykorzystując ogromne doświadczenie i know-how kadry naukowo-dydaktycznej naszej uczelni. Do tej pory nawiązaliśmy współpracę z 273 firmami, a niedawno uruchomiliśmy nowoczesny portal rekrutacyjny w SWPS.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie lutego i marca 2013 r. wśród prezesów, wiceprezesów, członków zarządów, którzy odpowiadają za działania HR firm, szefów komórek HR i specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi największych przedsiębiorstw w Polsce.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio