logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Konkurs MAESTRO organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki i ma na celu realizację pionierskich badań, których efektem mogą być odkrycia naukowe. Pierwszy grant, który trafi do SWPS, przeznaczony będzie na realizację projektu „Międzynarodowe Trybunały Karne jako aktorzy reform wewnętrznych”. Jego celem będzie ustalenie, jaki wpływ mają decyzje międzynarodowych trybunałów karnych na społeczeństwa i państwa, które są pod ich jurysdykcją. – Dotąd zakładano, że sama działalność trybunałów przyczynia się do stabilizacji politycznej, pojednania i do reform w krajach, których dotyczą. My po raz pierwszy sprawdzimy to empirycznie – mówi dr hab. Klaus Bachmann, kierownik projektu i politolog SWPS.

Badanie ma posłużyć do bardziej skutecznego promowania działalności przyszłych trybunałów oraz do lepszego planowania i przeprowadzania ich misji zewnętrznych wobec ofiar, mediów, organizacji pozarządowych i szerokiej publiczności w krajach będących pod ich jurysdykcją. Na realizację tego projektu NCN przeznaczyło 1 541 540 zł.

Drugi projekt wygrany przez naukowca z SWPS „Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii – porównawcze badania antropologiczne” koncentrować się będzie na analizie tworzenia i podtrzymywania tożsamości narodowej w Polsce po 1989 roku. – Interesują nas głównie trzy problemy. Pokazywanie przeszłości w podręcznikach szkolnych w celu propagowania określonej wizji tożsamości narodowej, strategie wykorzystywania podręczników przez nauczycieli oraz wpływ podręcznikowych treści na kształtowanie się tożsamości narodowej uczniów – wylicza prof. Wojciech Burszta, kierownik projektu i kulturoznawca SWPS.

Badanie ma szansę wzbogacić wiedzę na temat polskiej tożsamości narodowej, biorąc pod uwagę także rolę przeszłości. Pozwoli również na wyciągnięcie wniosków, co do skuteczności taktyk wykorzystywania podręczników przez nauczycieli. Autorzy projektu przewidują także, że wyniki badań będą mogły się przydać przy ocenie kolejnych podręczników szkolnych, która decyduje o ich dopuszczeniu do użytku szkolnego. Projekt otrzymał 721 500 zł dofinansowania.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio