logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Wśród około 250 ośrodków badawczych z całego kraju, które zdobyły największą liczbę grantów z NCN na projekty badawcze SWPS zajęła 35. pozycję, tym samym wyprzedzając m.in. takie instytucje jak Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Psychologii PAN i Collegium Civitas. W latach 2011-2012 SWPS realizowała 29 projektów naukowych dzięki wsparciu finansowemu NCN w wysokości 8 mln zł.

Realizując projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych SWPS zajęła wysokie, 9. miejsce zamykając pierwszą dziesiątkę najlepszych instytucji naukowych, wśród których są m.in. takie uczelnie jak Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Wrocławski.

– Te dane potwierdzają, że SWPS w udany sposób łączy działalność dydaktyczną z działalnością naukową. Skutecznie konkurujemy pod względem naukowym z najlepszymi ośrodkami w Polsce. To duży sukces, zważywszy na fakt, że ośrodki państwowe korzystają w dużej mierze z dotacji budżetowych – mówi dr hab. Roman Cieślak, prof. SWPS, prorektor ds. nauki SWPS. – Nauka rozwija się tam, gdzie stwarza się jej odpowiednie warunki. Jako uczelnia staramy się je stworzyć naszym naukowcom. Najważniejsza jednak jest postawa samych badaczy pracujących w SWPS. Mówiąc w skrócie „im się chce”, cieszy ich radość tworzenia, a uprawianie nauki jest po prostu ich pasją – dodaje Roman Cieślak.

Więcej danych o raportach: www.ncn.gov.pl.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio