logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

W „Konkursie na milion” nagradzane były te kierunki studiów, na których realizowane są najlepsze programy studiów, stale doskonalone dzięki nowoczesnym metodom i współpracy z biznesem. W tym roku zgłoszono ponad 200 wniosków, nagrodzono 62 – w tym psychologię w sopockim wydziale SWPS oraz wzornictwo w wydziale poznańskim (School of Form).

Wydziały prowadzące zwycięskie kierunki otrzymają milion złotych w ramach dotacji podmiotowej. Będą mogły je przeznaczyć na doskonalenie oferty dydaktycznej, w tym pokrycie kosztów praktyk studentów czy dokształcanie wykładowców, a także rozwój nowoczesnych metod nauczania.

Program kształcenia na kierunku psychologia w sopockim wydziale SWPS jest oparty na praktycznym przygotowywaniu do zawodu już od I roku studiów. Student może wybrać indywidualną ścieżkę kształcenia. Układ zajęć pozwala na zmianę wybranej specjalności do końca III roku studiów. Na IV i V roku kształci się przede wszystkim umiejętności praktyczne związane z wybraną specjalnością. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim stażem pracy.

Zajęcia na wzornictwie w poznańskim wydziale SWPS (School of Form) prowadzone są przez humanistów, artystów oraz projektantów. Każda dyscyplina projektowa przypisana jest do dziedziny humanistycznej. Dzięki temu naukę praktycznych umiejętności poszerzono o aspekty m.in. socjologiczne, psychologiczne czy antropologiczne, pozwalające na dostosowanie wiedzy i umiejętności przyszłych projektantów do potrzeb współczesnego człowieka.

SWPS jest jedną z 9 uczelni niepublicznych, które zostały nagrodzone za najlepsze programy studiów i jedną z 2, która została doceniona za więcej niż jeden program studiów.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio