logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

– Uprawnienia habilitacyjne są wielkim osiągnięciem naszego wydziału, ale jednocześnie wizytówką bardzo wysokiego poziomu naukowego. Takie uprawnienia zdobywają wyłącznie te ośrodki akademickie, które mogą się poszczycić znakomitą kadrą naukowców, publikujących swoje prace w najlepszych światowych pismach oraz realizujących prestiżowe projekty badawcze. Wrocławski wydział SWPS staje się w tym momencie częścią elity akademickiej naszego kraju i jest w południowo-zachodniej Polsce jedynym ośrodkiem akademickim, który może nadawać stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie psychologii – komentuje dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz, dziekan wydziału SWPS we Wrocławiu.

SWPS jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce posiadającą trzy uprawnienia habilitacyjne oraz pięć uprawnień doktorskich. Obecnie uczelnia nadaje stopień doktora habilitowanego nauk społecznych i humanistycznych z psychologii (w Warszawie i Wrocławiu), a także kulturoznawstwa (w Warszawie). Ponadto w SWPS w Warszawie można też zrobić doktorat z socjologii i prawa.

Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu jest najlepszą jednostką naukową w grupie nauk społecznych w Polsce (zgodnie z oceną parametryczną dokonaną w 2010 r. przez MNiSW). W jego strukturach działa Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi. Wydział oferuje studia na kierunkach: psychologia, psychologia dla magistrów, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, grafika oraz kilkanaście kierunków studiów podyplomowych. Powstał w 2004 r.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio