logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Zbudowanie nowego portalu dla studentów, który będzie pełnił funkcje wirtualnej uczelni i służył do zarządzania dydaktyką, rozwój metod i narzędzi ewaluacji jakości kształcenia oraz e-learningu, opracowanie studenckich poradników pomocnych w wyborze ścieżek kształcenia, przygotowanie stref studenta, a więc ogólnodostępnych sektorów dla studentów typu open-space, a także rozbudowa systemu kolejkowania i sieci bezprzewodowej – to tylko przykładowe korzyści, jakie odczują studenci SWPS w całej Polsce.

Projekt, którego celem jest podwyższenie jakości kształcenia, usprawnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi, a także finansami i majątkiem uczelni zostanie zrealizowany do sierpnia 2014 roku. Dzięki uzyskanemu finansowaniu SWPS zrealizuje szereg szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej m.in. z zakresu planowania i organizacji dydaktyki. Przewidziano również spotkania z udziałem zagranicznych partnerów, których celem będzie wymiana doświadczeń.

W konkursie rozpatrzono 206 wniosków. Finansowanie przyznano 33 uczelniom z całej Polski. Konkurs został przeprowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który przewiduje wsparcie uczelni na rzecz budowy potencjału rozwojowego uczelni, dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenia efektywności zarządzania instytucjami szkolnictwa wyższego.

Przeczytaj więcej o SWPS: www.swps.pl.
 Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio