logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Aleksandra JaskółowskaDzięki otrzymanemu finansowaniu młoda badaczka zrealizuje projekt naukowy pt. „Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech”. Badanie zostanie przeprowadzone w latach 2012-2014 pod kierunkiem dr. hab. Jerzego Karyłowskiego i dr Marzeny Cypryańskiej z Katedry Metodologii Badań Psychologicznych SWPS.

 

– W projekcie przebadam i porównam funkcjonowanie ludzi z pięciu kultur: Polski, Korei Południowej, Portugali, Włoch i USA. W sumie badanie metodą kwestionariuszową obejmie około cztery tysiące osób – opowiada Aleksandra Jaskółowska. – Chodzi tu o próbę zrozumienia, w jaki sposób „humanizacja Ja”, czyli wewnętrzne poczucie, że ja jestem lepszy i bardziej „ludzki” niż inni, które wielu z nas nosi w sobie, wpływa na postrzeganie ludzi wokół nas i często prowadzi do ich uprzedmiotawiania – wyjaśnia.

Dalej Jaskółowska tłumaczy, że dotychczasowe badania nie dają jednoznacznych wyjaśnień na temat mechanizmów decydujących o postrzeganiu siebie jako odrębnej jednostki, ale również siebie w odniesieniu do innych grup czy kultur. Zrozumienie tego aspektu ludzkiego wnioskowania wydaje się mieć ogromne znaczenie we współczesnym świecie, w którym mieszają i przenikają się ze sobą różne kultury, religie czy języki. Zagłębienie się w tematykę społecznych porównań stanowi szansę na lepsze kreowanie rzeczywistości społecznej, a być może walkę z uprzedzeniami i stereotypami, które nie tylko mogą utrudniać funkcjonowanie współczesnych, wielokulturowych społeczeństw, ale też prowadzić do ich rozpadu czy ograniczenia rozwoju. Zgromadzenie wyników w obszarze tej tematyki jest szansą na ujednolicenie metod badawczych, stworzenie wsparcia teoretycznego tej dziedziny psychologii, a co za tym idzie wykorzystanie tej wiedzy w prowadzeniu działań na rzecz poprawy stosunków międzykulturowych i międzynarodowych.

Aleksandra Jaskółowska jest jedyną przedstawicielką uczelni niepublicznej, która otrzymała finansowanie. W tym roku kończy psychologię społeczną. Program „Diamentowy Grant” został ogłoszony przez prof. Barbarę Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, by ułatwić wybitnie uzdolnionym studentom szybsze wejście na drogę kariery naukowej. Skierowany jest do młodych ludzi, którzy już na studiach prowadzą badania naukowe. Laureaci „Diamentowego Grantu” otrzymują do 200 tys. zł. To środki, które są przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem badań, a także na wynagrodzenie dla młodego badacza w wysokości minimum 2,5 tys. zł miesięcznie.

Więcej informacji: www.swps.pl.

 

 
Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio