logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

dr Justyna ZiółkowskaDr Justyna Ziółkowska jest adiunktem w Katedrze Nauk Humanistycznych SWPS we Wrocławiu oraz kierownikiem studiów podyplomowych „Specjalizacja z psychologii klinicznej”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na analizie dyskursu praktyk medycznych, doświadczenia choroby psychicznej oraz myśli i zachowań samobójczych. Jest dwukrotną laureatką stypendium „START” dla młodych uczonych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz autorką i współautorką artykułów naukowych publikowanych m.in. w „Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine”, „Qualitative Health Research” oraz „Polish Psychological Bulletin”.

To już trzecia kadencja Rady Młodych Naukowców, ciała doradczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do zadań zespołu należy m.in. identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju młodych naukowców oraz przybliżanie młodym uczonym mechanizmów finansowania nauki. W pierwszej kadencji w radzie zasiadał dr Wojciech Kulesza z Katedry Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie.

Więcej informacji: www.swps.pl.

 

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio