logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Dr Mateusz Gola z Katedry Psychofizjologii Procesów Poznawczych i dr Aneta Brzezicka z Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych SWPS w Warszawie specjalizują się w zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem mózgu na poziomie neurokognitywistycznym i psychofizjologicznym.

Dzięki dofinansowaniu w wysokości 133 832 zł dr Mateusz Gola wraz ze swoim zespołem naukowym rozszerzy prowadzone dotąd badania o nowe obszary mózgu zaangażowane w uwagę. Wyniki projektu pozwolą ocenić, jak bardzo upośledzony jest mechanizm funkcjonowania uwagi wzrokowej u osób starszych, u których można zauważyć deficyty na poziomie zachowania, ale które nie przejawiają symptomów demencji oraz to, jakie elementy systemu uwagi wzrokowej przestają funkcjonować w procesie starzenia.

Gola tłumaczy, że utrzymywanie uwagi jest procesem niezbędnym przy wykonywaniu codziennych czynności niezależnie od wieku, w jakim jesteśmy. Tymczasem nauka nie dostarcza jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, czy osoby po 65 roku życia mają problemy z koncentracją. Dotychczasowe odkrycia w tej dziedzinie pokazują, że tylko część osób starszych przejawia deficyty w zakresie utrzymywania koncentracji, a poziom uwagi wzrokowej można zbadać mierząc aktywność elektryczną mózgu (EEG) w korze wzrokowej.

W karierze naukowej dr Anety Brzezickiej to już drugie dofinansowanie w ramach programu Iuventus Plus. – Cieszę się, że ponownie znalazłam się w gronie nagrodzonych naukowców, że ministerstwo docenia moje wysiłki. Grant w wysokości 117 800 zł przeznaczę na zakup dodatkowej aparatury do analizy danych EEG. Uzyskane pieniądze umożliwią mi oraz moim współpracownikom podwyższenie naszych kompetencji dzięki udziale w szkoleniach i konferencjach zagranicznych – mówi dr Brzezicka, która w swoich badaniach koncentruje się na analizowaniu aktywności neuronów kory mózgowej przy pomocy aparatury EEG.

Brzezicka tłumaczy, że celem jej projektu jest porównanie, na podstawie danych z EEG, wzorców aktywności obszarów mózgu zaangażowanych w zapamiętywanie i aktywne łączenie informacji w większe całości u osób zdrowych i cierpiących na zaburzenia nastroju.

Finansowanie w ramach programu Iuventus Plus 2011 na łączną kwotę 4 374 047 zł, otrzymało w sumie 25 projektów z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Najwięcej grantów otrzymali naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. SWPS jest jedynym niepublicznym ośrodkiem naukowo-badawczym, którego przedstawiciele znaleźli się w gronie laureatów.

Celem programu Iuventus Plus jest promowanie wybitnych młodych naukowców, prowadzących badania naukowe na najwyższym poziomie, których wyniki publikowane są w wykazie publikacji Journal Citation Reports (JCR) lub Reference Index for the Humanities (ERIH) i zachęcenie ich do kontynuowania tych prac.

Więcej o programie: www.nauka.gov.pl.

 

 
 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio