logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

SWPS_Izabela_KrejtzDr Izabela Krejtz z Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych SWPS (ICACS – Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies) otrzymała grant w wysokości ponad 500,000 zł. Stypendium umożliwi zakup drugiego okulografu (firmy SMI) do Laboratorium Psychofizjologicznego, finansowanie trzyletniego stypendium doktorskiego i intensywną współpracę międzynarodową. Komisja doceniła tym samym osiągnięcia naukowe badaczki.

 

Dr Izabela Krejtz jest psychologiem poznawczym, prowadzi wykłady z zaawansowanej statystyki i metodologii badań psychologicznych. Naukowo zajmuje się badaniami procesów uwagi wzrokowej z wykorzystaniem okulografu oraz neuropsychologiczną diagnozą funkcjonowania poznawczego. Współpracuje z Laboratorium Przekładu Audiowizualnego nad badaniami napisów w filmach dla osób niesłyszących oraz audiodeskrypcji dla osób niewidomych. W ramach grantu POMOST będzie rozwijała współpracę z prof. Johnem Nezlekiem z College William & Mary oraz dr Pawłem Holasem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego nad monitorowaniem postępów w terapii osób lękowych.

 

Celem programu POMOST jest umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do zaawansowanej pracy naukowej oraz ułatwienie kobietom w ciąży prowadzenie projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

Więcej informacji o uczelni: www.swps.pl.

 

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio