logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Dr Aneta Brzezicka z Interdyscyplinarnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych SWPS ICACS (Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies) otrzymała najwyższe 3-letnie stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo doceniło tym samym jakość badań prowadzonych przez dr Brzezicką i jej dotychczasowy dorobek naukowy.

Składają się na niego badania z zakresu psychologii poznawczej oraz badania łączące analizę aktywności mózgu z wykonywaniem określonych zadań (EEG, fMRI).

W konkursie na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców organizowanym przez MNiSW wpłynęły 793 wnioski. W sumie przyznano 256 stypendiów. W tej liczbie znajdują się tylko 3 reprezentanci uczelni niepublicznych.

Więcej informacji o konkursie: www.nauka.gov.pl.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio