logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

KuleszaDzięki uzyskanemu finansowaniu dr Wojciech Kulesza spędzi 12 miesięcy na Wydziale Psychologii Florida Atlantic University. Pod kierunkiem prof. Robina R. Vallachera, wybitnego amerykańskiego badacza fenomenu naśladownictwa, psycholog zrealizuje własny projekt badawczy. Poszuka odpowiedzi na pytania m.in. o to, jakie wewnętrzne stany człowieka odpowiadają za wyższą lub niższą skłonność do naśladowania innych osób.

Dr Wojciech Kulesza jest adiunktem w Katedrze Psychologii Społecznej SWPS. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniu efektu kameleona i synchronizacji (naśladownictwo gestów, mowy, „odpowiedniki” neuronalne tych procesów) oraz niektórych zagadnieniach z psychologii miłości. Jest przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę powołanym przez Barbarę Kurdycką.

 

O granty ubiegało się ok. 300 naukowców. Finansowanie uzyskało 58 z nich, w tym 52 z uczelni państwowych, 15 przedstawicieli instytutów Polskiej Akademii Nauk, 3 z instytutów badawczych oraz 2 przedstawicieli uczelni niepublicznych.

„Mobilność Plus” to program MNiSW, którego celem jest umożliwienie naukowcom udziału w projektach prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach badawczych pod opieką uczonych o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program ma pomóc jego uczestnikom w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wiedzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i metod niedostępnych w kraju.Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio