logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

 

Prof. Andrzej Falkowski
Prof. Andrzej Falkowski

Prof. Andrzej Falkowski, dyrektor Instytutu Psychologii Ekonomicznej SWPS, został zaproszony przez minister Barbarę Kudrycką do nowo powstałego Komitetu Polityki Naukowej. Został wybrany spośród ponad 180 kandydatów wraz z 11 przedstawicielami innych dziedzin i jednostek naukowych. Jak podaje na swoich stronach MNiSW, do zadań głównych komitetu będzie należało udzielanie pomocy ministrowi m.in. przy opracowywaniu dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, planu finansowego określającego środki finansowe na naukę czy opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności.

Zylicz_vA
dr Piotr Żylicz

Natomiast dr Piotr Żylicz z Zakładu Psychologii Ogólnej SWPS został członkiem powołanego 30 grudnia 2010 r. organu opiniodawczo-doradczego ministra – Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Komitet złożony z 4 grup (Grupa Nauk Ścisłych i Inżynierskich, Grupa Nauk o Życiu, Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych, Grupa Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej) będzie oceniał jednostki naukowe według standardów i zasad oceny uznanych na świecie. Pozwoli to na rzeczywiste powiązanie wysokości finansowania jednostki naukowej z jakością prowadzonych przez nią prac badawczych.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio