logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Wrocławski wydział Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej osiągnął najwyższą ocenę parametryczną spośród wszystkich wydziałów, na których wykłada się nauki społeczne (socjologia, psychologia, politologia, stosunki międzynarodowe, pedagogika itp.) i wszystkich Instytutów Polskiej Akademii nauk z tych dyscyplin w Polsce.

– Nasz wynik obala stereotypy mówiące o tym, że na uczelniach niepaństwowych, a tym bardziej na wydziałach zamiejscowych tychże uczelni, nie prowadzi się badań naukowych. Osiągnięcia naszej szkoły pokazują, że nie tylko się je prowadzi, ale też realizuje na najwyższym poziomie – komentuje prof. Dariusz Doliński, dziekan wrocławskiego wydziału SWPS i podkreśla: – Bardzo doceniamy pierwsze miejsce wśród wszystkich wydziałów z grupy nauk społecznych, ale nie mamy zamiaru na tym poprzestać. Naszą ambicją jest zbudowanie w ciągu kolejnych kilku lat znaczącego ośrodka europejskiego. Już w przyszłym roku złożymy wniosek o przyznanie uprawnień habilitacyjnych.

Ocena parametryczna jest oparta na kilku kryteriach, z których najważniejsze to: jakość publikacji (zwłaszcza artykułów z anglojęzycznych, najbardziej prestiżowych czasopism światowych), uprawnienia do nadawania stopni i tytułów naukowych i kierowanie naukowymi grantami europejskimi.

– Sukces wrocławskiego wydziału SWPS wynika przede wszystkim z polityki kadrowej. Pracownicy naukowi to w ogromnej większości młodzi badacze, którzy publikują w dobrych, światowych czasopismach. Najlepszym przykładem może być tu prof. Aleksandra Łuszczyńska, najmłodszy polski profesor w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Trzeba jednak podkreślić, ze także starsi wiekiem profesorowie to absolutna czołówka polskiej psychologii – tłumaczy prof. Doliński.

Zgodnie z wykazem opublikowanym na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pierwszą kategorię otrzymały również: Wydział Psychologii w Warszawie i Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS w Warszawie. Ten ostatni zajął 2. miejsce wśród najlepszych jednostek naukowych w dziedzinie nauk o kulturze. Poddany parametryzacji Wydział Zamiejscowy SWPS w Sopocie uzyskał także wysoką kategorię – drugą.

Co oznaczają wysokie oceny parametryczne dla dalszych działań uczelni? Wymienione wydziały SWPS otrzymają znaczne dotacje na działania statutowe, na które składają się m.in. prowadzenie badań naukowych, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z prowadzeniem badań naukowych czy współpraca naukowa z polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi.

Co więcej, wydziały SWPS objęte najwyższą oceną parametryczną mogą zgłaszać kandydatów do Rady Narodowego Centrum Nauki – powstającej obecnie agencji, która przejmie od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizację konkursów na projekty badawcze.

Jednak to nie wszystkie przywileje, z jakich będzie mogła korzystać SWPS. Wydziały SWPS, które otrzymały kategorię pierwszą i drugą mają prawo zgłosić kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – ciała doradczego MNiSW, które będzie dokonywało oceny parametrycznej polskich jednostek naukowych w przyszłości.

To wszystko sprawia, że Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej będzie miała jeszcze większy niż do tej pory wpływ na kształt polskiej nauki. Zajmując tak wysokie miejsca wśród jednostek naukowych, potwierdza, że posiada kadrę naukową i naukowe osiągnięcia na najwyższym światowym poziomie.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio