logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Maria Bierzyńska, Anna Duszyk i Zofia Radzikowska są studentkami piątego roku neurokognitywistyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zofia Radzikowska interesuje się wieloma zagadnieniami z szeroko pojętej dziedziny, jaką jest neuroscience, a od kilku lat zajmuje się przede wszystkim różnymi aspektami przetwarzania informacji wzrokowej (w tym zakresie współpracuje z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego). Maria Bierzyńska poza uczelnią współpracuje z Laboratorim Neuroplastyczności IBD im. M. Nenckiego, a jej zainteresowania skupiają się wokół techniki eyetrackingu. Procesy przetwarzania informacji przez korę słuchową i mechanizmy terapii biofeedback to z kolei zagadnienia najbliższe Annie Duszyk, która prowadzi badania w Instytucie Fizyki UW.

W 2009 r. te trzy studentki nawiązały współpracę z Zakładem Fizyki Biomedycznej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod okiem dr. hab. Piotra Durki powstał jedyny w Polsce interfejs mózg-komputer. W lipcu br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała im grant w wysokości 66 tys. zł na realizację projektu badawczego, którego celem jest usprawnienie działania tej nowoczesnej technologii umożliwiającej bezpośrednią komunikację człowieka z urządzeniami zewnętrznymi bez zaangażowania mięśni i umożliwienie wprowadzenia jej na rynek. Projekt zatytułowany „Optymalizacja bodźców do interfejsu mózg-komputer bazującego na potencjałach SSVEP w oparciu o psychofizjologię zjawiska" jest jednym z siedmiu, które uzyskały finansowanie w ramach tegorocznego programu VENTURES.

– Myślę, że dla nas, jako studentek, finansowanie projektu naszego autorstwa jest niezwykłym wyróżnieniem – mówi Zofia Radzikowska, kierownik dofinansowanego projektu. – Po prostu bardzo rzadko przyznaje się granty osobom, które nie są nawet doktorantami. Mam nadzieję, że w pełni wykorzystamy daną nam szansę – dodaje.

– Jesteśmy dumni z osiągnięć studentów naszej uczelni, a szczególnie gdy dotyczą one prac badawczych i pozyskiwania grantów na rozwój nauki – mówi dr Monika Suchowierska, prodziekan Wydziału Psychologii SWPS. – Ten sukces świetnie się wpisuje w obie aktywności, tak więc tym bardziej entuzjastycznie składamy wszystkim trzem paniom gratulacje i życzenia powodzenia w realizowaniu projektu – dodaje.

Interfejsy mózg-komputer (ang. Brain-Computer Interface, BCI) to najnowsza technologia przeżywająca intensywny rozwój w ostatniej dekadzie. Są to systemy umożliwiające bezpośrednią komunikację człowieka z urządzeniami zewnętrznymi za pośrednictwem komputera bez zaangażowania mięśni. Ich głównym zastosowaniem jest umożliwienie komunikacji ze światem zewnętrznym osobom cierpiącym na tzw. zespół zamknięcia (ang. lock-in syndrome). Wiąże się on z całkowitym paraliżem przy zachowanym w pełni życiu psychicznym. Osoby te pozostają więc więźniami własnego ciała, a interfejsy mózg-komputer są jedną z niewielu szans na wyrażenie swoich potrzeb, emocji, opinii. BCI coraz częściej znajduje również zastosowanie poza kliniką, w rozrywce i multimediach, także w wojsku. Już teraz nad interfejsami mózg-komputer pracują takie wielkie koncerny jak Honda czy Panasonic. 

Program VENTURES realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej wspiera projekty mające zastosowanie w gospodarce, realizowane przez studentów, absolwentów i doktorantów. Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio