logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Jak głosi uchwała Senatu SWPS, uczelnia chce w ten sposób wyrazić szacunek i uznanie dla wielkich osiągnięć prof. Zimbardo, w tym wkład w rozwój psychologii jako nauki zaangażowanej w rozwiązywanie konfliktów indywidualnych, grupowych i międzynarodowych oraz promowanie międzynarodowej współpracy naukowej z uwzględnieniem współpracy z SWPS.

Prof. Philip Zimbardo urodził się 23 marca 1933 r. w Nowym Jorku. W latach 1960-1967 wykładał na uniwersytetach: Yale, Columbia, Barnard College oraz New York. Od 1968 r. jest profesorem Uniwersytetu Stanford. Zajmował się wieloma dziedzinami psychologii, z czego najbardziej znane są jego dokonania z zakresu badań nad nieśmiałością, psychologią zła, terroryzmu i dehumanizacji. Badania te zaowocowały wydaniem w 2007 r. przełomowej książki „The Lucifer Effect:Understanding How Good People Turn Evil” („Efekt Lucyfera: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?”), którego polską edycję wydało w 2009 r. Wydawnictwo Naukowe PWN.

SWPS jest jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce, która posiada jednocześnie 4 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie i we Wrocławiu), socjologia i kulturoznawstwo oraz 2 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinach: psychologia i kulturoznawstwo. Prof. Philip Zimbardo jest drugim doktorem honorowym SWPS. W marcu br. władze uczelni uhonorowały w ten sposób prof. Helmuta Skowronka.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio