logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowi odznaczenie szczególnie prestiżowe, które honoruje wybitne zasługi na polu kultury. Tegorocznego wręczenia medali profesorom dokonał wiceminister kultury Piotr Żuchowski. W gronie wyróżnionych znaleźli się:

Wojciech Burszta – wybitny antropolog i kulturoznawca, eseista i krytyk kultury. Interesuje się teorią i praktyką współczesnej kultury, w tym popkultury i popnacjonalizmu. Zajmuje się badaniami z kręgu antropologii współczesności i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mitu i symbolu, a także zjawiskami kontestacji i anarchii w społeczeństwach liberalnych. Jest kierownikiem Katedry Antropologii Kultury w SWPS i profesorem w Instytucie Slawistyki PAN. W SWPS prowadzi zajęcia z zakresu antropologii symbolicznej i interpretatywnej, teorii nacjonalizmu i antropologii kontestacji.

Roch Sulima – Wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Uniwersytetu Warszawskiego. Członek rad redakcyjnych m. in. „Kontekstów”, „Kultury Współczesnej”, „Literatury i Kultury Popularnej”, „Literatury Ludowej”, „Kultury Popularnej”. Członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. Interesuje się problematyką historii kultury polskiej, przemianami polskiego obyczaju, antropologią codzienności, wpływem nowych mediów na przeobrażenia wzorów kultury potocznej i popularnej. Autor bestsellerowej „Antropologii codzienności”. Ponadto opublikował m. in. „Głosy tradycji”, „Słowo i etos. Szkice o kulturze”, „Folklor i literatura”, „Dokument i literatura”, „Literatura a dialog kultur”. Jest współautorem publikacji „Kolędy polskie” oraz „Antropologia słowa”. W SWPS prowadzi zajęcia z historii kultury europejskiej i historii kultury polskiej, rytuałów publicznych oraz etnografii Pragi.

Forum Kulturoznawcze, podczas którego odbyło się wręczenie odznaczeń dla profesorów SWPS, odbyło się w dniach 25-26 września 2014 roku w Bibliotece Elbląskiej im. Cypriana Norwida. Spotkaniu towarzyszyło hasło „Jak nas widzą, jak się widzimy? Polska i Polacy: wyobrażenia, wizerunki, wizje”.

Studenci kulturoznawstwa w SWPS zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy m.in. w prężnie rozwijającym się sektorze kreatywnym, nowoczesnych instytucjach kultury, mediach opiniotwórczych. Kierunek otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co świadczy o jego wysokim poziomie kształcenia. Według prestiżowego rankingu szkół wyższych „Perspektywy” SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na kierunku kulturoznawstwo. Studia łączą przedmioty typowe dla kierunku z szerszą ofertą zajęć z zakresu psychologii międzykulturowej, antropologii, ekonomiczno-prawnych podstaw działalności kulturalnej i wiedzy o współczesnych formach różnych praktyk artystycznych.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio