logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych przez SWPS w 2014 r. W styczniu Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu zainaugurował Strefę Psyche, a od lutego 2014 roku uczelnia poszerzyła zasięg działań o kolejne miasta: Warszawę, Wrocław, Katowice i Sopot. Do tej pory odbyło się 20 wykładów otwartych z najbardziej cenionymi psychologami SWPS oraz 29 bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez ekspertów w małych grupach ćwiczeniowych. Łącznie, do czerwca 2014 roku, w projekcie Strefa Psyche wzięło udział ponad 3900 uczestników.

– Sukces i olbrzymie zainteresowanie skłoniło nas do złożenia wniosku do MNiSW. Uzyskane środki pozwolą nam na realizację aż 50 spotkań z Mistrzami Psychologii i ponad 100 warsztatów oraz popularyzowanie wiedzy psychologicznej w naszych kanałach internetowych takich jak strona, blog i kanał SWPS w serwisie YouTube – mówi Agnieszka Lewicka, koordynator projektu Strefa Psyche.

Celem projektu jest ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej zarówno w sferach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), jak i w sektorze biznesowym oraz zaawansowanych, nowoczesnych technologiach. Zadaniem inicjatywy jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej na najwyższym merytorycznym poziomie, bazującej na najnowszych badaniach naukowych w bardzo szerokim zakresie oraz upowszechnianie zastosowania, jakie daje wiedza psychologiczna w różnych sferach życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego.

Projekt zakłada cykliczne, comiesięczne, bezpłatne spotkania z zakresu psychologii. Wybitni psychologowie, ludzie z pasją będą mówić o psychologii w codziennym życiu. W każdym miesiącu zostanie poruszona inna problematyka, dotycząca ogólnych zagadnień takich jak: rodzina, dziecko, praca, pieniądze, miłość, seks, tolerancja, zastosowanie psychologii w różnych obszarach biznesu oraz nowoczesnych technologiach.

W ramach Strefy Psyche odbywać się będą wykłady pt. „Mistrzowie Psychologii”, warsztaty z ekspertami, dyskusje i porady. Wykłady Mistrzów Psychologii poprowadzili do tej pory m.in.: prof. dr hab. Dariusz Doliński (Czego reklama nie może?), prof. dr hab. Bogdan Wojciszke (Namiętność, seks i ekonomia), prof. dr hab. Andrzej Falkowski (Jak kupujemy i jak nie ulegać reklamom), prof. dr hab. Czesław Nosal (Jedna czy wiele inteligencji? 110 lat sporów o istocie i strukturze inteligencji), dr hab. Katarzyna Popiołek (Trudne czasy dla bliskich związków), dr hab. Sylwiusz Retowski (Jak znaleźć motywację i poradzić sobie z wypaleniem zawodowym?").

Jeszcze w tym roku akademickim w ramach projektu odbędą się spotkania m.in. z prof. Lwem Starowiczem i prof. Katarzyną Popiołek. SWPS planuje zaprosić do współpracy nie tylko uznanych polskich psychologów i seksuologów, ale równieżświatowej sławy naukowców takich, jak prof. Philip Zimbardo, dr Martin Seligman czy prof. Robert Cialdini. Do grona osób prowadzących warsztaty SWPS pragnie zaprosić nie tylko psychologów pracujących w naszej uczelni, ale i wybitnych przedstawicieli tej nauki z innych szkól, instytutów badawczych z kraju i ze świata, reprezentujących wysoki poziom akademicki m.in. m.in. Uniwersytet Warszawski (UW), Uniwersytet Jagielloński (UJ), Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk (IP PAN).

Spotkania będą organizowane od września 2014 do czerwca 2015 roku w pięciu miastach: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Sopocie dzięki czemu projekt zachowa ogólnopolski charakter. Spotkania będą odbywały się jak dotąd, w dni robocze – po godzinie 17.30 oraz w soboty.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio