logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Wyboru uczelni, w tym SWPS, dokonało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Do pierwszej edycji Programu Rozwoju Kompetencji zgłosiło się do NCBiR 235 szkół wyższych o różnych profilach, z czego 25% odpadła na pierwszym etapie, co spowodowało, że do drugiego, rozstrzygającego etapu, przeszło 175 wniosków. Ostatecznie wyłoniono 39 uczelni, które zakwalifikowano do programu. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej jako jedna z 18 szkół niepublicznych weźmie udział w programie i otrzyma dotację w wysokości 938 tys. PLN na rozwój kompetencji zawodowych i miękkich studentów. Projekt potrwa od października 2014 do września 2015 r.

Wsparcie projektowe dedykowane jest 272 studentom studiów stacjonarnych ostatniego roku z psychologii w Warszawie, Sopocie i Wrocławiu, a także studentom z filologii angielskiej. Studenci będą mogli korzystać z kilku ścieżek rozwojowych, które oferują m.in. szkolenia, staże, dodatkowe zajęcia specjalizacyjne prowadzone przez polskich oraz zagranicznych ekspertów.

Działania te będę nakierowane na rozwój kompetencji zawodowych specyficznych dla poszczególnych kierunków/profesji (coacha, trenera, tłumacza) oraz kompetencji miękkich (współpraca zespołowa, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, przedsiębiorczość).

– Przygotowaliśmy dla studentów wielopoziomową ścieżkę rozwoju, bogatą w zróżnicowane formy dydaktyczne. Każdy student będzie mógł wybrać spośród nich własną ścieżkę, która jest dla niego najlepsza z punktu widzenia indywidualnych potrzeb związanych z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy – mówi dr Agnieszka Nieznańska-Cwynar, koordynator ds. rozwijania oferty programowej w SWPS.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.             

– Bardzo mocno doceniamy wagę praktycznego kształcenia i dlatego ogromie cieszymy się, że udział naszej uczelni w Programie Rozwoju Kompetencji umożliwi stworzenie naszym studentom nowych możliwości w tym zakresie. Chcę też podkreślić, że nasza uczelnia sukcesywnie wprowadza jako stałe elementy programów studiów tzw. kompetencje miękkie stanowiące istotne przygotowanie do kariery zawodowej i realizacji innych aspiracji życiowych. Od roku akademickiego 2014/2015 w programach wszystkich kierunków studiów pojawi się blok dydaktyczny „Kompetencje społeczne i osobiste” poświęcony umiejętnościom potrzebnym do tego, aby dobrze rozumieć siebie i swoje otoczenie społeczne, z powodzeniem realizować swoje cele oraz skutecznie współdziałać i komunikować się z innymi ludźmi. Zajęcia te będą obowiązkowe dla studentów rozpoczynających studia w tym roku, ale też będą dostępne jako fakultety dla studentów roczników starszych – dlatego wszyscy nasi studenci, nie tylko ci bezpośrednio zaangażowani w Program Rozwoju Kompetencji, będą mieli zwiększone możliwości przygotowywania się do jak najlepszego startu na rynku pracy i w innych sferach życia – mówi prof. dr hab. Ewa Trzebińska, prorektor ds. dydaktyki SWPS.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio