logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

– Chociaż w chwili obecnej sytuacja na rynku pracy jest trudna zainteresowanie możliwością diagnozy swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych jest dość ograniczone. Trend ten jest niepokojący tym bardziej, że wykonywanie lubianych przez siebie zadań, w których ma się umiejętności i kompetencje, sprzyja efektywnej pracy i zwiększa szanse na zatrudnienie. Projekt Quo Vadis ma na celu stworzenie takiego narzędzia, które będzie atrakcyjne dla odbiorcy (także na etapie samego wykonywania testu), łatwe i szybkie w wykonaniu, a przede wszystkim jego wyniki w przystępny sposób pokażą potencjalne ścieżki rozwoju zawodowego – mówi dr Ewa Jarczewska-Gerc z Katedry Psychologii Różnic Indywidualnych SWPS w Warszawie

Co kryje się pod zawiłą nazwą projektu „QUO VADIS? Narzędzie oraz pakiet materiałów metodycznych do diagnozy predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień przedsiębiorczych uczniów/słuchaczy”? W najbardziej przystępny sposób można odpowiedzieć, że wniosek zakłada opracowanie narzędzia do diagnozy kompetencji uczniów lub słuchaczy poprzez opracowanie ogólnodostępnych, dostosowanych do potrzeb użytkowników 34 materiałów metodycznych i 1 wystandaryzowanego narzędzia.

Projekt dr Jarczewskiej-Gerc, na tle innych projektów realizowanych w SWPS z funduszy UE, wyróżnia się skoncentrowaniem na praktyczne wykorzystanie wiedzy psychologicznej – przewiduje stworzenie narzędzia, które szkoły  będą wykorzystywały w realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym.

Zadania w ramach projektu Quo Vadis  

Zadanie 1.          

Opracowanie narzędzia oraz materiałów metodycznych poprzez: ustalenie szczegółowych potrzeb uczniów, nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych, psychologów i pedagogów, rodziców oraz pracowników PPP, CKUZ, MOS-ów i MOW-ów. opracowanie modelu teoretycznego narzędzia oraz puli wskaźników opracowanie pilotażowej wersji oraz przeprowadzenie pilotażu narzędzia i materiałów metodycznych opracowanie finalnej wersji poprzez analizę wyników pilotażu.

Zadanie 2.          

Przeprowadzenie badania standaryzacyjnego narzędzia.

Zadanie 3.          

Upowszechnienie narzędzia oraz materiałów metodycznych poprzez: przeprowadzenie szkoleń dla 160 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli (po 10 osób z każdego województwa) oraz 5 pracowników MEN, KOWEZiU departamentów odpowiadających za realizację doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Szkolenia mają na celu przygotowanie ww. osób do prowadzenia szkoleń z zastosowania narzędzia i materiałów metodycznych przesłanie podręczników dla diagnostów i folderów prezentujących narzędzie i materiały metodyczne do kuratoriów oświaty z każdego województwa w celu dalszej dystrybucji do szkół przeprowadzenie mailingu z informacją o możliwości korzystania z narzędzia i materiałów metodycznych dostępnych on-line przeprowadzenie 3 konferencji w Sopocie, Warszawie i Wrocławiu w celu prezentacji narzędzia, materiałów metodycznych oraz sposobu ich zastosowania i funkcjonalności.

Projekt Quo Vadis współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Poddziałania 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Dr Ewa Jarczewska-Gerc zajmuje się psychologią motywacji, efektywnością i wytrwałością w działaniu oraz symulacjami mentalnymi. Interesuje się związkami między różnymi formami myślenia i wyobrażania sobie a efektywnością i wytrwałością w działaniu oraz stresem i jego korelatami. W SWPS prowadzi seminarium magisterskie oraz zajęcia z zakresu psychologii emocji i motywacji, psychologii różnic indywidualnych oraz wywiadu psychologicznego. W pracy wykładowcy akademickiego najbardziej ceni możliwość przekazywania wiedzy, która jest ważnym czynnikiem lepszego rozumienia świata.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio