logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

W tegorocznej edycji nagrodzono dwie studentki SWPS – Martę Wrońską i Aleksandrę Kołodziej. Obie młode badaczki zajęły się różnymi aspektami z dziedziny psychologii.

Za projekt z pogranicza neurokognitywistyki, psychologii poznawczej i psychologii klinicznej pt. „Asymetria w paśmie alfa znad okolic czołowych jako czynnik wyjaśniający zmiany poznawcze w depresji” Aleksandra Kołodziej otrzymała dofinansowanie w wysokości 124 410 zł. Gratulujemy serdecznie laureatce oraz dr Anecie Brzezickiej, która jest opiekunem naukowym.

– Zaburzenia nastroju są jednymi z najczęściej diagnozowanych chorób psychicznych w ostatnich latach. Oprócz tradycyjnych, behawioralnych wskaźników, coraz częściej do weryfikowania oraz wyjaśniania zmian u tych grup osób wykorzystuje się nowoczesne metody psychofizjologiczne – między innymi miary elektrofizjologiczne (EEG) – mówi Aleksandra Kołodziej. – Jako studentka neurokognitywistyki to właśnie te miary uważam, za niezwykle ważne i przede wszystkim je będę wykorzystywać w swoim projekcie – dodaje młoda badaczka.

Marta Wrońska, studentka psychologii z sopockiego wydziału SWPS zajęła się badaniami z obszaru psychologii poznawczej i psychologii twórczości. Jej projekt pt. „Wyznaczniki zmian stanów uwagi w procesie twórczym” otrzymał dofinansowanie w wysokości 195 789 zł. Opiekunem naukowym jest prof. dr hab. Alina Kolańczyk.

– W obliczu gwałtownie zmieniającego się świata, myślenie twórcze jest nieodłącznym elementem naszego życia codziennego. Psychologowie badają twórczość od ponad 60 lat, lecz do tej pory nie zgłębili wielu mechanizmów twórczego poznania – tak uzasadnia wybór tematu Marta Wrońska. – Każdy człowiek czasami spogląda z pewnego dystansu, pomija nieistotne szczegóły i widzi pełen obraz sytuacji. Innym razem koncentruje się na małym wycinku, zwraca uwagę na najdrobniejsze elementy i wnikliwie zastanawia się nad ich znaczeniem. Właśnie na tych dwóch stanach uwagi postanowiłam się skupić w projekcie. Będę badała ich zmiany i wpływ tych zmian na osiągnięcie nowego i wartościowego rezultatu – dodaje studentka z Sopotu.

W listach gratulacyjnych dla obu laureatek Diamentowego Grantu, Prorektor ds. dydaktyki – prof. dr hab. Ewa Trzebińska, wyraziła swoją radość zarówno z powodu tego znaczącego wyróżnienia, jak i z możliwości rozwijania zainteresowań przez młode badaczki w murach SWPS.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio