logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

W Polsce studia prawnicze oferuje ponad 30 szkół wyższych. Poszczególne wydziały prawa zostały ocenione w następujących kategoriach: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. W zestawieniu dziennika „Rzeczpospolita” wzięto pod uwagę liczbę przedmiotów prowadzonych w języku angielskim, udział pracowników wydziału w międzynarodowych konferencjach, publikacje w zagranicznych czasopismach oraz wyjazdy studentów na zagraniczne stypendia.

Wydział Prawa został także doceniony w tegorocznym Rankingu „Perspektyw”. SWPS okazał się najlepszą uczelnią niepubliczną, oferującą studia prawnicze. Ten spektakularny awans zawdzięczamy nowatorskiemu podejściu do programu, naciskowi na praktykę i gotowości dostosowywania dydaktyki do potrzeb studenta.

Wydział Prawa powstał w 2009 roku i szybko ugruntował swoją pozycję jako ważny ośrodek nauk prawnych w Polsce. W 2012 roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo i tym samym jako pierwsza niepubliczna uczelnia prowadzi stacjonarne studia doktoranckie w zakresie prawa. Należy podkreślić, że stopień naukowy doktora nauk prawnych ułatwia nabycie uprawnień do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego.

Zajęcia w SWPS prowadzą m.in. twórcy i teoretycy prawa, sędziowie Sądu Najwyższego oraz adwokaci. Wystarczy wspomnieć takie nazwiska, jak: prof. Marek Chmaj, prof. Teresa Gardocka, prof. Bogudar Kordasiewicz, prof. Jacek Sobczak, prof. Andrzej Szlęzak czy prof. Witold Wołodkiewicz – to absolutna czołówka polskiego prawa.

Obecnie Wydział Prawa i Nauk Społecznych kształci studentów na kierunkach studiów: prawo (studia jednolite magisterskie) i bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia).

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio