logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Dr hab. Anna Zalewska, prof. SWPS, wraz z zespołem naukowców przeprowadzą badania nad dobrostanem, podejmowaniem pozytywnej aktywności oraz osobowością w ujęciu integracyjnym. Celem całego projektu będzie zbadanie:

  • jakie są powiązania pomiędzy konstruktami opisującymi osobowość na różnych poziomach, pomiędzy cechami, specyficznymi wzorcami adaptacji i tematami narracji życiowych?
  • mechanizmów wpływu dwóch poziomów osobowości na dobrostan i przejawianie pozytywnej aktywności (korzystnej dla jednostki lub/i społeczeństwa – np. sportowej, przedsiębiorczej)
  • czy doświadczenia związane z pozytywną aktywnością lub/i oddziaływaniem szczególnych warunków będą prowadzić do zmian w dobrostanie, wzorcach adaptacji, a także cechach.

Pozyskanie nowej wiedzy pozwoli na integrację danych uzyskiwanych w ramach różnych podejść badawczych w bardziej spójny i całościowy obraz. Pozwoli lepiej rozumieć, przewidywać i wyjaśniać, jak różne komponenty osobowości przyczyniają się do dobrostanu (szczęścia) i podejmowania zachowań pozytywnych, korzystnych dla jednostki lub/i społeczeństwa (podejście top-down). Umożliwi także uzyskanie wglądu w to, jak doświadczenia mogą prowadzić do zmian w dobrostanie i osobowości (podejście bottom-up).

– Ogromnie cieszę się wyróżnieniem z NCN. Wraz z zespołem będziemy mogli prowadzić ciekawe badania i kontynuować rozwijanie własnych pasji, od których właśnie wzięła się koncepcja projektu. Interesuje nas nie tylko szukanie odpowiedzi na pytanie, jak osobowość człowieka, jego cechy i przekonania oraz podejmowane działania przekładają się na dobrostan jednostki, lecz również, co nasze życie może czynić bardziej szczęśliwym, jakie warunki sprzyjają szczęściu u różnych osób? Będziemy także szukać odpowiedzi na pytania: czy doświadczanie szczęścia prowadzi do zmian naszych przekonań, a może także zmian w bardziej stałych cechach? – tłumaczy dr hab. Anna M. Zalewska, prof. SWPS, dziekan Wydziału Zamiejscowego SWPS w Poznaniu

Na podstawie Zarządzenia MNiSW z dnia 17 stycznia 2014 r. prof. Zalewska została powołana na Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN) w zakresie wydawnictw naukowych na okres od 20 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015 r.  W poprzedniej kadencji prof. Zalewska była członkiem zespołu DUN. Prof. Anna Zalewska jest jedyną osobą w zespole, która pracuje w uczelni niepublicznej.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio