logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Nagrody otrzymały:

  • Helena Bremer – za pracę o obrazie wspólnych wydarzeń z historii Polski i Szwecji w ujęciu podręczników szkolnych,
  • Katarzyna Mączak – za prezentację o szwedzkim wzornictwie,
  • Paulina Pozniak – za analizę nieregularnych złożeń rzeczownikowych w języku szwedzkim.

Laureatki są studentkami filologii szwedzkiej SWPS. Pozostałe cztery wyróżnienia jury przyznało studentom UAM.

Katarzyna Mączak opowiadała o debacie dotyczącej idei tradycjonalistycznych i modernistycznych w szwedzkim wzornictwie. Efektem tej debaty jest styl „swedish modern”, który połączył funkcjonalizm, „szwedzkość” i idee międzynarodowe. Paulina Pozniak prezentowała pracę z zakresu językoznawstwa i słowotwórstwa. I jak sama mówi: – ciężko wyjaśnić temat tej pracy bez nomenklatury szwedzkiej. Helena Bremer analizowała polskie i szwedzkie podręczniki szkolne i sprawdzała na ile podobnie prezentowane są wspólne wydarzenia z historii naszych krajów. Czy pewne wydarzenia są równie mocno eksponowane w obu krajach, jakiej narracji używa się przy ich prezentacji?

– To nasi promotorzy (prof. Witold Maciejewski i prof. Lech Sokół) namówili nas do udziału w konkursie – mowią laureatki. – I choć byłyśmy na początku dość sceptyczne i onieśmielone perspektywą publicznego wystąpienia, to nie żałujemy swojej decyzji. Udział w konferencji zaowocował nagrodą, ale przede wszystkim pozwolił nam uporządkować nasze plany badawcze – dodają.

Konferencja „Młoda skandynawistyka polska” ma charakter cykliczny. Odbywa się co dwa lata w maju i gromadzi studentów, pracowników naukowych i zaproszonych gości ze Skandynawii. Organizatorami są SWPS i UAM, wydarzenie współfinansuje z reguły także Rada Nordycka, Instytut Szwedzki, uniwersytety skandynawskie.

Program konferencji obejmuje konkurs studenckich prac dyplomowych i wykłady zaproszonych naukowców. Prace studenckie są oceniane przez profesorskie jury.

W skład jury w tym roku weszli profesorowie:

  • Henrik Jørgensen oraz Elisabeth Oxfeldt (Dania)
  •     Karl G. Johansson och Kerstin Bergman (Szwecja)
  •     Bjarne Markusen (Norwegia)
  •     Höskuldur Þráinsson (Islanidia)
  •     oraz profesorowie z UAM i SWPS.

Ambasador Szwecji, Staffan Herrström, zachował głos doradczy, ufundował też kilka nagród. W tym roku uczestników było około stu, wystąpień około trzydziestu. Najlepsze prace są nagradzane, autorzy otrzymują także propozycje publikacji w czasopismach naukowych.

Wykłady i prezentacje traktowały o poezji, kryminałach, przekleństwach, sztuce użytkowej, modernizmie, wszystkich językach nordyckich wraz – po raz pierwszy – z językiem farerskim na Wyspach Owczych (prof. Þráinsson).

– Wieczory spędziliśmy wspólnie w radosnej atmosferze. Nawet ponure norweskie filmy nie zmąciły poczucia satysfakcji, że nasze studentki zdobyły połowę nagród! Serdecznie im gratuluję – mówił dr hab. Witold Maciejewski, prof. SWPS.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej jest silnym ośrodkiem studiów skandynawskich w Polsce, współpracującym z Uniwersytetem Uppsalskim w Szwecji. Jako jedyna uczelnia w Warszawie prowadzi filologię szwedzką, a od roku akademickiego 2014/2015 drugą – obok UAM w Poznaniu – norwegistykę w Polsce. Zajęcia prowadzą specjaliści w zakresie kultury skandynawskiej, zawodowi tłumacze oraz cenieni profesorowie skandynawscy, m.in. prof. Lars Rydén oraz prof. Kristian Gerner.

Program Uniwersytetu Bałtyckiego realizowany w SWPS zapewnia wiedzę z zakresu ekonomii i polityki państw całego regionu bałtyckiego, a absolwenci otrzymują dyplomy SWPS i Uniwersytetu Uppsalskiego.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio