logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

W 2014 r. Fundacja przyznała 120 rocznych stypendiów w wysokości 28 tys. zł. Spośród 1250 osób rozpoczynających karierę naukową recenzenci konkursu wyłonili 136 laureatów. Oceniano dorobek naukowy kandydatów oraz przedstawione plany badawcze.

Dr Magdalena Król ukończyła studia psychologiczne oraz doktorat na University of Manchester, gdzie kontynuowała badania na stażu podoktorskim. Pracuje w Katedrze Psychologii Poznawczej i Różnic Indywidualnych Wydziału Zamiejscowego SWPS we Wrocławiu. Zajmuje się badaniami elektroencefalograficznymi (EEG). Interesuje się psychologią poznawczą i psychologią rozwoju, w szczególności przetwarzaniem informacji w zaburzeniach rozwoju takich jak autyzm.

Mgr Łukasz Biskupski jest kulturoznawcą i filmoznawcą. Ukończył Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w SWPS. Zajmuje się masowym obiegiem kultury i jej wymiarem komercyjnym. Niedawno nakładem Narodowego Centrum Kultury ukazała się jego książka „Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku”. Obecnie w Instytucie Kulturoznawstwa kieruje projektem badawczym „Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914″ finansowanym z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i pracuje przy projekcie „Historia kultury popularnej w Polsce w I poł. XX wieku z perspektywy transmedialnej” fundowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio