logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

W konkursie SONATA wyróżniono wniosek dr Magdaleny Król, laureatki stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, z Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu. Z kolei dzięki dotacji OPUS prof. Anna Zalewska z naukowcami z poznańskiego wydziału zrealizuje projekt na ponad 1 mln zł.

W ramach konkursu OPUS dofinansowanie na badania oraz zakup aparatury niezbędnej do ich realizacji otrzymają również: prof. Mikołaj Cześnik z zespołem Centrum Studiów nad Demokracją; prof. Jerzy Trzebiński z Wydziału Psychologii oraz troje pracowników Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu – dr Agata Gąsiorowska, dr Dorota Koczanowicz oraz prof. Krzysztof Jaskułowski.

Niezmiernie cieszy nas, że Narodowe Centrum Nauki doceniło także wartość projektów złożonych przez młodych badaczy rozpoczynających karierę naukową: Annę Rogalę i Natalię Kowalczyk, doktorantki SWPS, oraz mgr. Michała Kłosowskiego z Wydziału Zamiejscowego w Sopocie.

Opisy nagrodzonych projektów można znaleźć na stronie www.swps.pl.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio