logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

– Sądząc po życiorysach, po dokonaniach, które doprowadziły do tytułów profesorskich, można być optymistą i mieć przekonanie o tym, że kondycja polskiej nauki jest dobra. Ale powinna być jeszcze lepsza, aby sprostać niełatwej konkurencji, która daje o sobie znać zarówno w kraju, pomiędzy uczelniami, jak i w Europie i świecie – podkreślił Bronisław Komorowski. Prezydent życzył profesorom, aby wykorzystali ten zasłużony awans na rzecz poprawy jakości i konkurencyjności polskiej nauki.

Prof. dr hab. Tomasz Zaleśkiewicz jest psychologiem biznesu. W swojej pracy naukowej koncentruje się głównie na badaniu takich zagadnień, jak: zachowania ekonomiczne, inwestowanie pieniędzy czy podejmowanie decyzji finansowych. Jest autorem kilku książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych pismach zagranicznych, a także rozdziałów w amerykańskich podręcznikach z zakresu psychologii i ekonomii behawioralnej.

Profesor jest kierownikiem Katedry Psychologii Ekonomicznej oraz Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi przy SWPS, a od 2011 roku pełni także funkcję dziekana wrocławskiego wydziału uczelni.

W tym roku akademickim – spośród kadry dydaktycznej SWPS – akty nominacyjne od prezydenta Komorowskiego otrzymali także: prof. dr hab. Klaus Bachmann oraz prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz z Wydziału Kulturoznawstwa i Filologii SWPS.

•             Prof. dr hab. Klaus Bachmann – kierownik Katedry Polityki Międzynarodowej Instytutu Nauk Społecznych SWPS. Zajmuje się integracją europejską, sprawiedliwością w czasach transformacji (lustracja, rozliczenie przeszłości, międzynarodowe trybunały karne, komisje prawdy i pojednania), historią najnowszą Europy Środkowo-Wschodniej, a także ruchami totalitarnymi.

•             Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz – kierownik Katedry Iberystyki, Wydziału Kulturoznawstwa i Filologii SWPS. Iberysta, językoznawca, specjalista w zakresie semantyki i pragmatyki kontrastywnej, struktur informacyjnych oraz relacji między semantyką, składnią a pragmatyką.

Odnosząc się do słów, które padły z ust prezydenta, SWPS niewątpliwie przyczynia się do poprawy kondycji polskiej nauki. Uczelnia dokłada wszelkich starań, by stworzyć naukowcom jak najlepsze warunki do prowadzenia badań. Dzięki zaangażowaniu naszych wykładowców oraz profesjonalnemu wsparciu wykwalifikowanej kadry administracyjnej, SWPS znalazła się w gronie najaktywniejszych instytucji badawczych w Polsce i zajęła pierwsze miejsce wśród wszystkich niepublicznych szkół wyższych w Polsce, w rankingu pozyskiwania grantów z Narodowego Centrum Nauki.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio