logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Narodowe Centrum Nauki podsumowało efektywność działań ośrodków badawczych w aplikowaniu o granty, które pomagają młodym wejść do świata nauki, a doświadczonym naukowcom w rozwoju. – Wyniki rankingu NCN są dla naszej uczelni bardzo dobre. Po raz kolejny udowadniamy, że potencjał badawczy i intelektualny wykorzystujemy do realizacji ważnych projektów w naukach społecznych i humanistycznych. Nagrodzone projekty zyskały bowiem uznanie niezależnych ekspertów powoływanych przez NCN spośród najlepszych polskich i zagranicznych naukowców – mówi prof. Roman Cieślak, prorektor ds. nauki SWPS.

W rankingu 185 podmiotów wygrywających konkursy NCN w 2014 roku SWPS awansowała na 15. miejsce pod względem liczby grantów i 20. miejsce według wysokości finansowania z kwotą 9,5 mln złotych. Ponadto, SWPS jest jednym z najbardziej efektywnych ośrodków naukowych aplikujących o granty wśród liderów rankingu, co jest skutkiem nie tylko wysokiej jakości projektów badawczych, ale także dobrej współpracy administracji i pracowników naukowych.

W województwie mazowieckim wśród najbardziej efektywnych instytucji SWPS znalazła się na 7. pozycji, a wśród warszawskich uczelni na wysokim 4. miejscu za Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.    

Od kilku lat SWPS skutecznie aplikuje i realizuje projekty badawcze finansowane z NCN zachowując niezmiennie pozycję lidera rankingu uczelni niepublicznych w Polsce. Przez okres 2011-2014 naukowcy SWPS uzyskali finansowanie 72 grantów na łączną kwotę 23 mln złotych, tym samym awansując na 4. miejsce w rankingu jednostek humanistyczno-społecznych z najwyższymi kwotami na naukę. – Ten wynik to przede wszystkim indywidualny sukces naszych naukowców, ale także dowód na to, że udaje nam się budować środowisko, które wspiera ambitne przedsięwzięcia naukowe – dodaje prof. Roman Cieślak

Więcej danych o raportach: www.ncn.gov.pl

NCN Najlepsze jednostki hum spol ze wzg na kwoteNCN Najlepsze jednostki w mazowieckim

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio