logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

NECS LogoKonferencja NECS 2015 jest największą w Europie i najbardziej prestiżową cykliczną konferencją poświęconą kinu i kulturze audiowizualnej. Do Łodzi przyjedzie ponad 300 prelegentów z całego świata. Gośćmi honorowymi wydarzenia będą Giovanna Fossati (EYE Film Institute w Amsterdamie), Oliver Grau (Uniwersytet Dunajski w Krems) oraz artyści Marysia Lewandowska i Krzysztof Wodiczko.

– Doroczna konferencja NECS to najważniejsze europejskie wydarzenie naukowe z obszaru filmoznawstwa i medioznawstwa. Zaproszenie wystosowane przez NECS pod adresem UŁ i Uniwersytetu SWPS, aby tegoroczną edycję konferencji zorganizować w Polsce, to nobilitacja i potwierdzenie, że obie uczelnie aktywnie uczestniczą w międzynarodowym obiegu naukowym. Cieszymy się, że możemy się przyczynić do wspierania rozwoju europejskich sieci naukowych – dodaje Łukasz Biskupski, współorganizator wydarzenia.

Tytuł, a jednocześnie zakres tematyczny konferencji, to „Archives of/for the Future”. Konferencja trwa cztery dni. Pierwszego dnia tj. 17 czerwca, odbędzie się warsztat młodych naukowców (Graduate Workshop). Kolejne trzy dni to już konferencja właściwa. Jej program przewiduje 4 sesje tematyczne dziennie, a w każdej z nich równolegle 8-10 paneli, które składać się będą z 4-5 wystąpień prelegentów. Codziennie odbędzie się około 100 wystąpień.

W czasie konferencji odbędą się warsztaty grup badawczych działających w ramach NECS. Rozwinięciem jednego z podtematów konferencji – „Archiwa kultury popularnej” – będzie warsztat poświęcony transmedialności w kulturze popularnej. Pokaże on międzymedialne przepływy w systemach rozrywkowych i historię zmiany mediów w kulturze popularnej XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku.

– Podczas tego warsztatu chcemy dokonać swoistej teoretycznej „rewizyty” w badaniach nad historią popkultury, zwłaszcza w naszej części Europy. Warto przypomnieć to, co mniej znane, ale przede wszystkim pokazać, że analizowane w kontekście współczesnych mediów procesy nie rozpoczęły się wczoraj – mówi dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS, kulturoznawca.

Tradycyjnie istotną częścią składową konferencji będzie Publishers Forum. Wydarzenie to umożliwia zapoznanie się z ofertą czołowych światowych wydawnictw filmo- i medioznawczych, a także bezpośrednie kupienie książek i periodyków w promocyjnych cenach. Będzie także okazją do osobistego spotkania z ich autorami. W tej części konferencji uczestnikami będą m.in.: Amsterdam University Press, EYE Film Institute Netherlands, Columbia University Press/Wallflower Press, Bloomsbury Publishing, Intellect, Proquest, Edinburgh University Press, Routledge, John Libbey Publishing, Combined Academic Publishers, Peter Lang, Schüren Verlag, Officyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i inni.

Prezentacje prac będących w trakcie realizacji oraz dopiero co wydanych publikacji (monografii, serii książek, czasopism, wydawnictw specjalnych) umożliwi Project Forum. Będzie to także przestrzeń dla zapoznania publiczności z ciekawymi inicjatywami w dziedzinie nauk humanistycznych oraz realizowanymi projektami badawczymi. Uczestnicy wydarzenia będą mieli 6 minut na przedstawienie swojej publikacji lub projektu. Przewidziany jest także czas na dyskusję z publicznością.

W ramach konferencji odbędą się także wydarzenia towarzyszące, których program powstanie we współpracy z partnerami – Muzeum Sztuki w Łodzi, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Fabryką Sztuki czy Muzeum Kinematografii.

Językiem konferencji będzie język angielski. Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie www.necs.org/conference.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio