logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Zadanie kwalifikacyjne polega na zaprezentowaniu samego siebie jako kandydata na studia Kreowanie mediów w sposób kreatywny, zindywidualizowany i nieszablonowy. Technika wykonania i rodzaj prac są dowolne. Od autorów wymagane jest zaprojektowanie kanału i treści komunikatu, który będzie kształtował rzeczywistość i dostarczał pozytywnych emocji. W ten sposób będą też pracować studenci specjalności pozwalającej odnaleźć się w wielu sektorach creative industries.

– Jesteśmy przekonani, że istotą kształcenia powinna być realizacja indywidualnych i zespołowych projektów, wdrażanie studentów - już od początku edukacji - do rzeczywistego otoczenia rynkowego, wskazywanie możliwości i ograniczeń komercjalizacji ich pomysłów – mówi dr Karina Stasiuk-Krajewska, z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS Wrocław i koordynatorka studiów kreowanie mediów – Tak opracowaliśmy program studiów magisterskich kreowanie mediów. Postawiliśmy na bliską współpracę z rynkiem, warsztaty w małych grupach w studiach i pracowniach projektowych, prowadzone przez praktyków creative sectors, projekty indywidualne realizowane w ramach systemu mentoringu i zespołowe, zakończone projektami gotowymi do komercjalizacji – wymienia.

Studenci specjalności dowiadują się, jak projektować tekstową i audiowizualną zawartość mediów, uczą się analizować trendy w komunikacji medialnej i przygotowywać na tej podstawie własne projekty gotowe do wprowadzenia na rynek. Zdobywają kompetencje z zakresu projektowania i realizacji strategicznej komunikacji wizerunkowej (brandingu, public relations itp.) Program zakłada nie tylko tworzenie zawartości mediów (kontentu), lecz także projektowanie kanałów medialnych (blogów, stron internetowych, systemów komunikacji wewnętrznej w firmach i urzędach oraz audiowizualnych mediów komunikacji wizerunkowej – reklam, filmów, jingli). Podczas warsztatów studenci intensywnie współpracują z zespołem ekspertów i opracowują w grupach projekty gotowe do przyszłej komercjalizacji.

Autor pracy wybranej przez Komisję Stypendialną otrzyma stypendium o równowartości opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego za I rok studiów (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) roku akademickiego 2015/2016 na specjalności kreowanie mediów na kierunku Komunikacja i media w ramach studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS Wrocław.

Zasady zgłoszeń do programu oraz warunki, na jakich przyznawane jest stypendium w ramach programu „Jestem!" określa regulamin dostępny na stronie www.swps.pl/wroclaw.

Prace należy przesyłać lub przekazywać osobiście do Biura Rekrutacji Uniwersytetu SWPS Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu do dnia 31 sierpnia 2015 roku. Na kopercie należy zamieścić dopisek „Jestem!” oraz na odwrocie – dane kontaktowe autora: imię i nazwisko, telefon, adres mailowy, adres pocztowy.

Ogłoszenie wyników nastąpi 11 września 2015 roku.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio