logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Psycholodzy, socjolodzy, pedagodzy i inni naukowcy związani z Uniwersytet SWPS i Centrum Nauki Kopernik będą prowadzić badania, które pozwolą lepiej zrozumieć doświadczenia, procesy poznawcze i mechanizmy uczenia się zwiedzających i uczestników programów edukacyjnych.

Umowa dotyczy realizacji wspólnych działań, w szczególności prowadzenia badań naukowych i projektów edukacyjnych, organizowania seminariów i konferencji naukowych, praktyk studenckich i staży doktoranckich. Wykorzystując swoje unikalne doświadczenia, obie strony pragną promować polską edukację i naukę.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem jest trwający obecnie konkurs na projekt badawczy ogłoszony w ramach Funduszu Rozwoju Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS. Wyniki wyłonionego w konkursie projektu zostaną wykorzystane w CNK m.in. do planowania nowych ekspozycji. Konkurs finansowany jest w równych częściach przez obie instytucje. Ze strony uczelni fundusze na ten cel przekazał założyciel Uniwersytetu SWPS, Piotr Voelkel, oddając do dyspozycji Funduszu środki z Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta otrzymanej w kategorii Wizja i Innowacje.

Informacje o partnerach umowy

Uniwersytet SWPS – z dniem 1 czerwca 2015 r. nasza uczelnia awansowała do rangi uniwersytetu. Po 20 latach działalności jest liczącym się w skali całego kraju centrum naukowo-badawczym, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne, aktywna działalność badawcza nauczycieli akademickich, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz liczne publikacje. Dzięki pasji do zdobywania wiedzy i konsekwencji w zachowaniu najwyższych standardów stworzyliśmy uczelnię na miarę naszych marzeń. Uniwersytet SWPS to nasz wspólny sukces.

Centrum Nauki Kopernik – celem centrum jest promowanie i popularyzacja komunikacji naukowej. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. CNK jest instytucją powołaną i finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio