logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Szybkie tempo życia i związany z tym stres wpływają negatywnie na jakość życia człowieka, powodując problemy w sferze seksualnej. Wyraźnie widać, że polskie społeczeństwo coraz częściej wymaga interwencji ze strony specjalistów posiadających wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym. Potrzebne są osoby, które mogą zapewnić profesjonalną edukację seksualną młodzieży, szkolenie kadry nauczycielskiej oraz doradztwo seksuologiczne we współpracy z lekarzami różnych specjalności, w tym z zakresu neurologii, ginekologii, psychiatrii czy pediatrii.

Młodzi ludzie chcą i potrzebują rzetelnej oraz otwartej edukacji seksualnej, która będzie alternatywą dla wszechobecnej seksualizacji. Z badań przeprowadzonych w ramach projektu Strefa Młodzieży Uniwersytetu SWPS wynika, że głównym źródłem informacji na temat seksu wśród młodych ludzi są przede wszystkim znajomi (prawie 30%), filmy i materiały pornograficzne (12%), czasopisma młodzieżowe oraz rodzice (po 11%). Blisko 3/4 nastolatków chciałoby uczestniczyć w swojej szkole w zajęciach dotyczących ludzkiej seksualności.* W obecnym czasie zdarza się, iż zajęcia prowadzą osoby, które nie mają odpowiednich kwalifikacji, lub nie dysponują rozbudowaną wiedzą o rozwoju seksualnym człowieka i o problemach w tej sferze.

Psychoseksuologia otwiera drogę do wykształcenia nowej kadry specjalistów do pracy z dziećmi, młodzieżą i z dorosłymi. Zarówno z rodzicami, jak i nauczycielami, pedagogami, wychowawcami oraz innymi pracownikami jednostek edukacyjnych i pomocowych – wyjaśnia dr Dorota Kalka, psycholog rozwojowy Uniwersytetu SWPS Sopot, kierownik studiów z psychoseksuologii.

Rzadko mówi się też o potrzebach seksualnych osób starszych. Polska należy do krajów, w których postępuje proces starzenia się społeczeństwa. Zgodnie z prognozami GUS liczba osób w wieku 65+ w 2035 roku będzie obejmować 23% populacji. Mimo to, w szpitalach czy domach opieki, ciągle brakuje specjalistów posiadających wiedzę z psychoseksuologii osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych.

Celem nowego kierunku studiów na Uniwersytecie SWPS w Sopocie jest wykształcenie absolwentów pracujących zarówno z osobami w normie rozwojowej, jak i osobami z trudnościami. – Coraz częściej wymiar sprawiedliwości powołuje biegłych z dziedziny seksuologii do wydawania ekspertyz. Specjaliści posiadający wiedzę z zakresu psychologii i seksuologii, w tym obszarze również są potrzebni – dodaje dr Kalka. Studia I stopnia z psychoseksuologii stanowią pierwszy etap kształcenia dla osób, które chcą w przyszłości zdobyć certyfikat psychologa-seksuologa klinicznego oraz psychologa-seksuologa sądowego.

Interdyscyplinarny program studiów stawia na praktykę. Powstał w wyniku konsultacji z dyrektorami szkół, kierownikami ośrodków pomocy społecznej, poradni i specjalistami w dziedzinie seksuologii. Kadrę kierunku tworzą lekarze czynnie wykonujący zawód, psycholodzy, seksuolodzy, psychoterapeuci, także prowadzący badania naukowe w reprezentowanych specjalnościach. Już w trakcie nauki studenci będą mogli poszerzać swoje kwalifikacje i uczestniczyć w zajęciach umożliwiających zdobycie uprawnień pedagogicznych, co umożliwi absolwentom w przyszłości podjęcie pracy w placówkach edukacyjnych.

Kierunek psychoseksuologia stanowi wyzwanie wykształcenia nowego typu specjalistów, których w tej chwili nie ma, a których rynek i społeczeństwo potrzebują. Z praktycznego punktu widzenia kierunek będzie dobrze przygotowywał do przyszłego zawodu – ocenia dr Andrzej Depko, lekarz neurolog, specjalista seksuolog, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycy Seksualnej.

Absolwent, po ukończeniu studiów II stopnia z psychologii, będzie mógł znaleźć zatrudnienie w placówkach związanych ze służbą zdrowia czy edukacją, w tym ośrodkach szkolno-wychowawczych. Może też kontynuować naukę w nurcie psychoterapeutycznym lub rozpocząć proces certyfikacyjny w celu zdobycia certyfikatu seksuologa klinicznego oraz seksuologa sądowego.

Program kierunku dostępny jest na stronie studia.swps.pl/sopot.

* Badanie zostało zrealizowane w ramach Strefy Młodzieży Uniwersytetu SWPS. Ankietowanych zostało 457 osób (240 kobiet i 217 mężczyzn) w wieku 18-24 lat, którzy pytani byli o swoje doświadczenia seksualne z przeszłości. W badaniu jakościowym respondentów podzielono także na 4 grupy focusowe liczące po 12 osób. Autorem badania jest Michał Pozdał, edukator seksualny i trener Strefy Młodzieży Uniwersytetu SWPS.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio