logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Studenci SWPS pod kierunkiem psychologa biznesu SWPS, prof. dr. hab. Andrzeja Falkowskiego oraz przedstawicieli działu marketingu firmy Meble VOX przeprowadzili badanie na próbie 243 rodziców, którzy oceniali różne wersje komunikatów o meblach i określali na tej podstawie swoje preferencje zakupowe. Badanie pozwoliło poznać i zrozumieć proces decyzyjny osób kupujących meble swoim dzieciom oraz odpowiedzieć na pytanie, jak najskuteczniej komunikować cechy produktu.

Badania zostały zlokalizowane wokół trzech zagadnień, kluczowych dla zachowań konsumentów we współczesnym świecie. Pierwszym jest podmiotowość konsumenta, w którym kontroluje on i kształtuje otaczającą rzeczywistość marketingową. Drugim zagadnieniem badawczym była zdolność do odraczania gratyfikacji, którą można uzyskać dopiero po pewnym czasie z posiadania danego produktu. Trzecim zaś było dążenie do zysku lub unikanie straty w sytuacji zakupowej, co nawiązuje do ważnej w analizie zachowań ekonomicznych człowieka, psychologicznej teorii perspektywy.

Do badania posłużyła kolekcja Young Users by VOX. – Linia dla najmłodszych powstała zgodnie z filozofią design thinking, we współpracy z użytkownikami i przy wykorzystaniu wiedzy psychologicznej, etnograficznej oraz badań konsumenckich. To podejście odpowiada potrzebie tworzenia produktu przez klienta i dostosowywania go samodzielnie do własnych preferencji i potrzeb. Dzięki współpracy z psychologami biznesu i studentami SWPS mogliśmy sprawdzić, jakie są główne czynniki decyzyjne podczas zakupu „mebli dla dziecka” i w jaki sposób prowadzić komunikację o ofercie skierowanej do rodziców i ich dzieci – Damian Zalewski, PR manager Meble VOX.

Projekt badawczy zrealizowany przez naukowców i studentów SWPS dla firmy Meble VOX to przykład dobrej praktyki współpracy nauki i biznesu. – Studenci prowadzący badania marketingowe we współpracy z realnym biznesem mogli doświadczyć, w jaki sposób zaawansowana wiedza psychologiczna może zostać przełożona na jej praktyczne zastosowanie. Ten projekt wykształcił w nich poczucie krytycyzmu w prowadzeniu badań biznesowych, co jest istotne w ich elastycznym dostosowywaniu się do szybko zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. Takie umiejętności zdecydowanie sprzyjają w radzeniu sobie na wymagającym rynku pracy i kształtowaniu własnej kariery zawodowej – podkreśla prof. Falkowski.

Integracja obu środowisk, nauki i biznesu, pozwoliła firmie Meble VOX stworzyć praktyczne metody skutecznej walki na rynku konkurencyjnym, wykorzystujące współczesne osiągnięcia nauk społecznych, przede wszystkim psychologii. Z kolei jednostki akademickie SWPS w oparciu o doświadczenia wyniesione ze współpracy z realnym biznesem tworzą innowacyjne i praktyczne programy nauczania, które kształcą absolwentów wyposażonych w wiedzę i umiejętności dostosowane do aktualnych warunków gospodarczych.

 

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio