logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Projekt .float Fot. Maciej Jędrzejewski„Szerowanie”, czyli pożyczanie i udostępnianie treści kultury jest trzykrotnie częstszą praktyką niż ich zakup w realnym świecie, co pokazał raport „Obiegi kultury”. Jaki jest wpływ nowych mediów na kreowanie przestrzeni publicznej, czyli tej, z którą codziennie obcujemy, a co za tym idzie – nasz udział w kulturze? Postanowiła to sprawdzić studentka kulturoznawstwa SWPS, Anna Kalinowska. Przebadała najpierw obiorców kultury, blisko 60 osób w wieku 12-50 lat, a następnie 12 twórców, organizatorów imprez kulturalnych oraz artystów tworzących na polu interaktywnym.

Wyniki badania pokazują, że prawie 75 proc. ankietowanych używa codziennie od jednego do czterech urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, iPady, iPody, laptopy czy czytniki ebooków, a ponad 25 proc. z nich wykorzystuje nawet od pięciu do dziesięciu urządzeń dziennie. – To w większości przypadków dzięki nowym mediom ludzie partycypują dzisiaj w kulturze. Można powiedzieć, że jesteśmy świadkami epoki homo userusa, który za pomocą multifunkcyjnych urządzeń codziennego użytku sam kreuje siebie i swoje otoczenie na zasadzie indywidualnego wyboru i doboru możliwości dostępnych w panelu opcji. Homo userus to mój autorski termin – mówi autorka badania, Anna Kalinowska.

Z badań jasno wynika, że nowe media wpływają na charakter udziału w wydarzeniach kulturalnych, a dzięki ogólnodostępności urządzeń mobilnych, relacja między odbiorcą i twórcą sztuki zaciera się. Jednak co zadziwiające, tylko połowa ankietowanych pozytywnie oceniła swobodny dostęp do kultury zapośredniczonej przez internet uznając za największą wartość fakt, iż mają łatwy dostęp do zbiorów, których nie mogliby w rzeczywistości zobaczyć. 31 proc. badanych uważa, że liczebność i łatwy dostęp obniżają wartości sztuki, 10 proc. nie wierzy w jej autentyczność (obawia się ingerencji i graficznej obróbki), a 8 proc. twierdzi, że sztuka powinna być podziwiana w odpowiednich do tego miejscach, takich jak galerie i muzea.

– Wyniki wskazują na znaczny wzrost świadomości u przeciętnego użytkownika sieci. Internet już nie dysponuje jedyną prawdą o świecie, ponieważ ludzie coraz częściej weryfikują znajdujące się tam dane w książkach, prasie i wśród ekspertów – podsumowuje Anna Kalinowska.

Na pytanie, jak często użytkownicy korzystają z social mediów, 44 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nawet kilka razy dziennie, 22 proc. jest zazwyczaj online, 20 proc. odwiedza portale raz dziennie, a tylko 14 proc. raz na kilka dni. Jednocześnie odczuwalne zmiany w relacjach międzyludzkich zanotowało 60 proc. osób, które częściej kontaktują się ze znajomymi za pomocą technologii niż bezpośrednio, 28 proc. uznaje taki kontakt za szybszy i łatwiejszy, a tylko 12 proc. uważa, że kontakt przez internet wpływa negatywnie na relacje międzyludzkie.

Wywiady przeprowadzone wśród artystów pokazują pozytywny wpływ nowych mediów na udział w procesie powstawania sztuki. Stanowią one nową jakość kreatywności i są uważane za nowoczesny środek wyrazu, klasyfikowany na podobnej zasadzie jak rzeźba czy malarstwo. Większość ankietowanych ubolewa jednak nad zalewem ogromnej ilości obrazów, np. reklam, plakatów, billboardów na ulicach i w środkach transportu.

Badanie zarówno odbiorów, jak i twórców sztuki pokazuje, że inicjatywy w nowych mediach integrują te dwie grupy i coraz trudniej jest wyznaczyć między nimi sztywną granicę. Warto zauważyć także, że wykorzystywanie technologii w twórczości zmienia model autorstwa. Coraz częściej działania artystyczne nie są realizowane indywidualnie, ale kolektywnie, pomagają wytworzyć platformę kooperacji. – Mimo wirtualnej scenografii działania artystyczne w sieci odnoszą się do wytwarzania rzeczywistych relacji międzyludzkich, w tym zwłaszcza interakcji pomiędzy twórcą a odbiorcą. Sztuka nowych mediów, podobnie jak dawniej rzemiosło czy sztuka ludowa, pełni dziś rolę spoiwa kulturowego, wykluczonego przez kanon – podsumowuje dr Elżbieta Sekuła, kulturoznawca SWPS.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach pracy magisterskiej pt. „Społeczny wpływ nowych mediów na kreowanie tożsamości przestrzeni publicznej” pod opieką naukową dr Elżbiety Sekuły na kierunku kulturoznawstwo, specjalizacji miejskiej w SWPS.

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio