logo uswps nazwa 3

Centrum Prasowe

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2013 opublikowano kolejne wyniki projektu EU Kids Online, dotyczące zachowań dzieci w sieci. Pokazują one, że aż 55% dostrzega, w internecie rzeczy, które je niepokoją. Badanie jest o tyle istotne, że pokazuje, co same dzieci, a nie ich rodzice, uważają za zagrożenie w sieci. Wyniki projektu oparto na opiniach osobiście napisanych przez prawie 10 tys. dzieci w wieku 9-16 lat, z 25 krajów Europy.

Według własnych opinii dzieci, głównym źródłem internetowych zagrożeń dla osób w ich wieku są przede wszystkim strony internetowe służące do zamieszczania filmów wideo, w których pojawiają się treści pornograficzne i przemoc. Dlaczego? „Są tam wulgarne rzeczy i nadzy ludzie” odpowiadała w ankiecie 9-letnia dziewczynka. Trzy lata starszy chłopiec jako powód podawał w nich zdjęcia nagich osób, znęcanie się nad kimś lub „mordercze sceny”.

Ponad połowa z badanych dzieci widzi także zagrożenia innego typu, głównie na portalach społecznościowych. Co piąte wskazywało w tej przestrzeni na nieodpowiednie zachowania innych użytkowników. Prawie co ósme - na nieodpowiednie kontakty z nimi, podając za przykład m.in. następujące sytuacje: „Jeżeli ktoś pyta, gdzie mieszkam, co robi moja mama czy tata”; „Ludzie, którzy do czegoś namawiają, np. do samookaleczeń”, „Dorośli, którzy podają się za dzieci, a potem chcą się umówić”. Raport pokazuje również, że 2% dzieci uważa za potencjalne zagrożenie strony internetowe o narkotykach, a 1,5% strony promujące anoreksję, bulimię i samobójstwa.

Najczęściej wymienianymi emocjami, które towarzyszą dzieciom w sytuacji zagrożenia w internecie są strach podczas oglądania scen drastycznych oraz obrzydzenie, towarzyszące przede wszystkim treściom pornograficznym. Co ciekawe, zagrożenia, które powinny budzić silne emocje, jak treści związane z nienawiścią, rasizmem czy samobójstwem, poruszyły emocje u bardzo niewielu dzieci. - W tym, co jedno dziecko spostrzega jako zagrażające, inne nie widzi żadnego ryzyka. Istotne jest więc, żeby dowiadywać się dokładnie od samego dziecka, co je niepokoi w internecie, wysłuchać go i pomagać w przypadku zagrożenia – mówi dr Lucyna Kirwil z SWPS, jedna z autorek badania.

Wyniki pochodzą z programu EU Kids Online finansowanego przez EC Safer Internet Programme (SI-2010-TN-4201001).

Pełna treść raportu: “In ther own words: What bothers childern online?” Sonia Livingstone, Lucyna Kirwil, Cristina Ponte and Elizabeth Staksrud, with the UE Kids Online network dostępna jest na stronie: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/Intheirownwords020213.pdf

POBIERZ RAPORT

Strona rekomendowana przez: nauka w polsce  Patronat: mnisw  Należymy do: promeuprio